Rapportnyheter 2016

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapportnyheter i vinterversionen 2016

Rapporten Artikelbokning (GIT.Artikelbokningar.rpx.)
Rapporten har kompletterats med from och tom datum och att man kan välja alla artikelgrupper..

Ny rapport ang artikelbokning. GIT.Artikelbokningar.Excel.rpx.
Rapporten har samma innehåll som Artikelbokning, men är anpassad för Excel.

Ny rapport över statistik över artikelbokningar GIT_Stat.Artikelbokningar.Detalj.Ecel.rpx
Rapporten skall innehålla alla artikelbokningar gjorda på inloggad klubb inom valt datum, endast excelanpassad.

Ny statistikrapport GIT_Stat.Artikelbokningar.Excel
Rapporten ska visa en sammanställning av antal artikelbokningar för valt år, endast uthyrningsartiklar där bokningsdag är passerad visas.
Rapporten görs endast Excelanpassad. Det ska gå att göra urval på år
Rapporten ska gå att ta ut max två år bakåt i tiden.