Rapportnyheter 2017

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapportnyheter som tillkommit under år 2017

Rapporten Årlig handicaprevision (GIT.Underlag för HCP-revision 2012-tillsvidare.rpx)
Förändring nu kommer även personer med SGF-status= Passiv och personer som saknar giltighetsdatum tas med i rapporten.
Rapport finns på följande plats:Rapporter-Personrapporter-Personrapporter

Rapporten Aktivitetsrapport (GIT_Aktivitetsrapport.rpx)
Information hämtas nu upp från GIT Tävling, rapport kan tidigast tas ut tre dagar efter sista speldagen.
Rapporten hittas under: Rapporter- Tävling historik.

Rapporten Spelarhistorik (GIT.Spelarhistorik.Excel.rpx)
Resultat hämtas nu från GIT Tävling, visar resultat från både lag- och singeltävlingar. Resultat kommer in tre dagar efter sista speldagen.
Rapport finns på följande plats: Rapporter-Personrapporter-Personrapporter

Ny Rapport Uthyrningsavtal för Golfbil (GIT_Uthyrningsavtal_Golfbil.rpx)
Kontrakt för uthyrning av golfbil kopplat till starttid och Golf-ID.
Rapport finns på följande plats:Rapporter Rapporter-Organisationsenhet-GIT Tidbokning.

Ny Rapport Bokade Starttider Ackumulerat (GIT_Stat.Bokade Starttider Ackumulerat.Excel.rpx)
Ackumulerat bokningsinformation, urval kan göras på Bana och År. Bokningar som är äldre än 3 dagar kommer med i rapport.
Informationen som visas i rapporten är identisk med blad 6 i samlingsrapporterna.
Rapport finns på följande plats: Rapporter - Statistikrapporter - Statistik Övrigt

Ny Rapport Spelavgift utökad per företag (GIT.Spelavgift utökad per företag.Excel.rpx)
Kan välja att se samtliga företag alternativt enbart ett företag. Visar enbart företag som har giltiga spelavgifter (utökad), visar bla. Periodmax, nyttjande samt ev begränsningar som gäller t.ex. max 10 helgbokningar.

Komplettering Rapport Fördelning per Medlemskapstyp och kö // Historik (GIT_Stat.Fördelning per medlemskapstyp eller kö.rpx // GIT_Stat.Fördelning per medlemskapstyp eller kö Historik)
Ny kolumn som anger Aktiva är tillagd i rapport. Aktiv kolumn anger medlemmar som har ett giltigt medlemskap (giltighetsdatum är idag eller framåt i tiden) och med en Aktiv medlemskapsstatus (dvs. samtliga statusar förutom Passiv, Prospect och Nybörjare).
Rapport finns på följande plats: Rapporter - Statistikrapporter - Statistik Övrigt

Komplettering Rapport Beslutsunderlag Spel och Medlemmar (GIT_Stat.Beslutsunderlag Spel och Medlemmar.Excel.rpx)
Rapport har fått en anpassad Excel variant av ursprungliga rapporten GIT_Stat.Beslutsunderlag Spel och Medlemmar.rpx. Layouten på ursprungliga rapporten är justerad, rapporten är nu uppdelad på två sidor.