Rapportgeneratorn

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapportgeneratorn (Active Reports) används för att förändra befintliga rapporter eller skapa helt nya rapporter.

Nedan följer en kort beskrivning av menyerna i rapportgeneratorn. Hur man på egen hand skapar rapporter eller ändrar i befintliga rapporter beskrivs kortfattat på sidorna Skapa ny rapport » respektive Redigera befintlig rapport ».

Det finns också en engelskspråkig manual till produkten Active Reports för den programmeringskunnige som vill tränga djupt ner i rapportgeneratorns alla möjligheter.

Länkar

Engelsk manual i PDF-format, User Guide for Active Reports.

Verktygsfältet och menyrader

När man redigerar en rapport öppnas ett programmeringsfönster med själva rapporten samt ett verktygsfält till vänster och ett antal funktionsknappar i överkanten. Till höger visas ett antal egenskapsrutor.
Här följer en kort presentation av programmeringsfönstrets olika delar:

 

Verktygsfält som innehåller de verktyg man kan använda för att skapa en rapport.

Pointer, denna använder man för att markera och flytta objekt på arbetsytan
Label, ett verktyg för att skapa etiketter till objekt, t ex namnge en kolumn.
Textbox, det vanligast förekommande fältet, vilket kan fyllas med innehåll från databas eller beräkningar.
Checkbox, används för att visa om ett värde från databasen är ”True” eller ”False”.
Picture, med detta verktyg kan man lägga in en bild i rapporten, jfr loggan.
Shape, skapar en figur t ex en rektangel som kan fyllas, läggas som bakgrund, ram osv.
Line, linje

Övriga verktyg är överkurs men beskrivs i den engelska manualen.

 

Det finns 4 menyrader i rapportgeneratorn Active Reports.

 

Denna del av rapportfönstret används främst för att justera ingående delar/objekt på rapportbladet. De fyra raderna är:

  1. Arkivraden, Active Reports enda meny, härunder finner man bl a ”Spara” och ”Spara som”.
  2. Justeringsvalen, här finns justeringsfunktionerna, lägga i linje med, göra lika stora, fördela avstånd osv.
  3. Inställningar för typsnitt samt scripteditor
  4. Linjal

Fält att använda i rapporter

Till höger i fönstret finns tre områden Fields, Reports Contents och ett fält med Egenskaper för det markerade objektet i rapporten.

Det översta fältet visar de objekt/fält som är möjliga att lägga i rapporten.

Fälten kommer från en separat fil (datakällor) som ingår i GIT. Det är den filen som talar om för Active Reports vilka frågor som kan ställas mot databasen.

Dessa fält kan dras (drag and drop) till rapportbladet.

Observera att det ibland krävs ett par försök för att kunna dra och släppa ett objekt i rapportbladet

När ett objekt dras ner till rapportbladet kan dess egenskaper ses i fältet längst ner till höger i bladet, se nedan.

Rapportinnehåll

En rapport delas in i olika delar som styr rubriker och summering mm. Markerar man ett objekt här markeras det även i rapportbladet.

Den andra delen av högersidan är en sammanställning av rapportbladets alla ingående delar. Dessa är sorterade i enlighet med de grupperingar som gjorts.
Alla objekt som dragits till gruppering 1 i rapportbladet ligger under rubriken ”Group Header 1”.

Detta fält kan vara bra för att hitta objekt som av någon anledning är svåra att se eller svåra att markera i rapportbladet.

Den andra delen av högersidan är en sammanställning av rapportbladets alla ingående delar. Dessa är sorterade i enlighet med de grupperingar som gjorts. Alla objekt som dragits till gruppering 1 i rapportbladet ligger under rubriken ”Group Header 1”

Detta fält kan vara bra för att hitta objekt som av någon anledning är svåra att se eller svåra att markera i rapportbladet.

När man expanderar en del av detta fält så kan man se de ingående objekten i motsvarande gruppering.

Egenskaper till alla fält och objekt på rapporten

Längst ner till höger finns ett fält med diverse olika egenskaper till varje objekt på rapporten. Det är egenskaper som utseende, datainnehåll, layout etc. När man markerar ett objekt visas dess egenskaper i detta fält. Det består av flera rubriker som kan expanderas och komprimeras.