Redigera befintlig rapport

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Beskrivning steg för steg hur man ändrar i en befintlig rapport.

Man kan ändra fälten på en befintlig rapport eller skapa en helt ny rapport från början. Enklast är dock att ändra lite i en rapport som redan finns.

Alla rapporter som ingår i GIT-systemet (börjar med GIT. eller SGF.) är skrivskyddade, vilket betyder att om man vill ändra i en sådan rapport måste man först kopiera den till ny rapport med ett annat namn. Alla redigerade rapporter lagras i mappen för anpassade rapporter.

Ändra i befintlig rapport

Markera den rapport som du vill ändra i och klicka knappen Kopiera. En dialogruta visas där du skriver in det nya namnet.

 

Ändra prefixet GIT. till ett eget prefix, t.ex. klubbförkortning, för att enkelt se vilka som är egna rapporter.
En ny rapport skapas med angivet namn, som har status redigerbar. Den nya rapporten lagras automatiskt i mappen för anpassade rapporter, när den sparas.

Nästa steg är att börja redigera innehållet i rapporten genom att markera den nya rapporten i dialogrutan och trycka på knappen Egenskaper. I detta exempel skall vi byta logotyp i Köförteckningen.

 

För att ändra loggan markerar vi den och väljer att söka fram en ny genom att i fältegenskaperna klicka på sökknappen . . . till höger vid fältet Image.
Bläddra fram den nya logotypbilden och välj Öppna, tänk på att en ny logotyp måste ha ungefär samma storlek som den befintliga logotypen.

Den nya logotypen lägger sig där den gamla låg. Justera placering och eventuellt grupperingsramar (t.ex. den som i detta exempel heter ”Könamn”).

 

 

När man markerat ett fält visas 8 små vita ”handtag” kring fältet vilka man kan dra i för att ändra storleken på fältet. Man flyttar ett fält genom att dra mitt i fältet och inte i ett handtag., eller använd piltangenterna på tangentbordet.

 

 

Om man högerklickar på den grå raden där det står "PageHeader" och väljer Insert och sedan väljer Insert ReportHeader Footer, så blir effekten att allt som man visar i PageHeader visas på varje sida, det man lägger i ReportHeader visas bara på första sidan.

 

Lagring av anpassade rapporter

Spara sedan den nya rapporten med kommando Arkiv » Spara.
Alla egenanpassade rapporter lagras automatiskt i den mapp man har valt för anpassade rapporter. Sökvägen till anpassade rapporter anger man under menykommandot Rapporter » Inställningar.
Läs mer på sidan Rapporter » Lagring av rapporter ».

Beskrivningstext på anpassade rapporter

Man kan med lite trixande skapa en beskrivningstext på egenanpassade rapporter. Denna beskrivningstext skrivs syns i nederkanten på dialogrutan med rapporterna när man markerar en rapport.
Läs mer på sidan Rapporter » Redigera en befintlig rapport » Beskrivningstext ».