Beskrivningstext

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man kan skapa en egen beskrivnings-text som syns längst ner i dialogrutan med de anpassade rapporterna, på samma sätt som de vanliga GIT-rapporterna.

När man skapar egna rapporter eller ändrar befintliga GIT-rapporter, lagras dessa egenanpassade rapporter i en lokal mapp på respektive dator, läs mer på sidan Rapporter » Lagring av rapporter ».

 

 

Alla anpassade rapporter visas under ett eget menyval under Rapporter.

Under alla rapportmallar visas en beskrivningstext för den markerade rapporten.

 

Så här gör du för att skapa en egen beskrivningstext

 1. Gå in i din mapp med anpassade rapporter. Se till att du är klar med din anpassade rapport, för om du går in och ändrar i rapporten via GIT (Egenskaper) så försvinner beskrivningen och du får göra detta igen. Högerklicka på rapporten och välj Öppna med....

     
      
     
 2.       
   

  Bläddra fram programmet Anteckningar i dialogrutan med möjliga program.
  Markera programmet Anteckningar och klicka OK för att öppna rpx-filen.
  Bocka ur kryssrutan "Använd alltid detta program" för att öppna den här filtypen

     
 3. Den öppnade rpx-filen ser ut ungefär så här när den öppnas med Anteckningar:
      
     
 4. Gå längst ner på rapporten där hittar du </ActiveReportsLayout> Ovanför denna ”tag” lägger du nu följande kod:

  <InfoText Type="InfoText">Beskrivning:\nxxxxxxxxx.\n\nInnehåll:\nxxxxxxxx.\n\nStående A4. Sidhuvud, sidrubrik och sidfot.</InfoText> 

  Du kan kopiera texten från denna sida och klistra in i textfilen.
  Därefter tar du bort texten vi markerat med xxxxxxxxx och lägger in din egen text, se nedan exempel
   ( "\n" backslach-streck och ett n = en radbrytning):

  <InfoText Type="InfoText">Beskrivning:\nDetta är ett exempel på hur en beskrivningstext kan läggas till.\nDen här texten vill jag ha på en ny rad. \n\nInnehåll:\nfälten a, fältet b och fältet c.\n\nStående eller liggande A4. Sidhuvud, sidrubrik och sidfot.</InfoText>
  </ActiveReportsLayout> 

   Spara gärna hela taggen <InfoText> som en egen txt-fil, som du kan använda igen om du behöver justera rapporten senare.

OBS

Om man har gjort en beskrivning på en rapport, kommer denna att försvinna om man redigerar och sparar rapporten på nytt i Active Reports.