Redigera sidformat

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ändring av sidformat från liggande A4 till stående A4 eller tvärtom.

Vissa rapporter i GIT är gjorda i liggande A4-format. Anledningen till det är att flera av fälten som skall visas kan bli långa och därför tar mycket plats.
Om klubben kan tänka sig att korta ner fält så går det naturligtvis bra att göra om rapporten så den blir på stående A4. Kopiera den rapport som du vill ändra sidformatet på och spara kopian med ett eget namn.

I detta exempel använder vi ”Startlista_klubbordning”

 

Vissa av fälten tycker klubben är mindre viktiga och man väljer att ta bort dem och flytta dem, så att de får plats på bredden av en stående A4. Tillgänglig bredd är 21 cm minus marginaler, på andra rapporter är det 1,5 för vänster och höger, vilket innebär att rapporten har 18 cm kvar att utnyttja.

 

Här har vissa fält tagits bort, linjer har kortats av, sidrubriken gjorts kortare osv. Allt innehåll får nu plats på 18 cm. Nästa steg är att ändra sidbredden på rapporten och det går att göra genom att dra med musen i kanten på rapporten.

Det blir dock mer exakt om man klickar i det grå området och ändrar fältet ”Printwidth” till 18 cm.

 

 

I nästa steg skall man ändra inställningarna till att ange stående A4 i stället för liggande A4.
Välj kommando Inställningar.

I denna dialog klickar du på ”Printer settings” och ändra från ”Landscape” till ”Portrait”. Du ser på ”Preview” hur formatet förändras. Klicka OK och spara rapporten med kommandot  Spara och stäng den.

När rapporten sedan körs så kommer den ut stående. Om varannan sida kommer ut blank och det syns ett rött streck ute i högermarginalen tyder det på att summan av måtten i rapporten (marginaler och bredd/höjd) är större än pappersformatet. Kontrollera och rätta till.