Skapa ny rapport

Senast uppdaterad:

Skriv ut

För att skapa en helt ny rapport i rapportverktyget behöver man ha en hel del erfarenhet av programmering i liknande verktyg.

Man kan skapa en helt ny rapport från början, men det krävs då betydligt mer kunskap och erfarenhet av rapportgeneratorn än att göra ändringar i en befintlig rapport. Välj kommando Rapporter och en av undermenyerna för att visa en grupp av rapporter.

 

För att skapa en helt ny rapport tryck knappen Nytt och välj en av de tre grundmallarna.

Gör de förändringar du vill i rapporten och välj sedan att spara den med kommandot Arkiv » Spara som och skriv ett lämpligt namn. Inled gärna namnet klubbförkortningen så man lätt ser att det är en egen rapport.

Den nya (än så länge tomma) rapporten lagras i den mapp man har valt för anpassade rapporter i rapportinställningarna. 

 

 

Med kommandot Rapporter » Inställningar anger man vilken mapp man lagrar egna och egenanpassade rapporter.

Alla rapporter är knutna till en datakälla, dvs de fältnamn kan använda i rapporten. När man skapar en helt ny rapport, väljs den datakälla som mallen bygger på.

Se beskrivningen under Ändra befintlig rapport » för att lägga till fält och grupperingar i den nya rapporten.

Byte av datakälla

En rapportkälla är en slags motor som ligger på den centrala servern. Den ger det faktiska datat till den rapportgenerator som finns lokalt i applikationen. För att det ska vara möjligt för rapporten att veta vad för data den kan förvänta sig att få behöver man berätta det för den. Detta görs med den XML-fil som vi slarvigt kallar för rapportkällor.

Det är alltså inte rapportkällor utan rapportkällsscheman, eller rapportkälls-utseende-definitions-filer. Det är viktigt att denna fil stämmer med den rapportkälla som finns centralt. Det går därför inte att ändra i denna XML-fil eller skapa en egen XML-fil.

Varje rapport har en datakälla, det är en XML-fil som innehåller definitioner för de fält som ingår i rapporten. Ibland saknar man fält som man skulle vilja skriva ut eller använda för filtrering/sortering.
Man kan inte skapa egna datakällor i rapportgeneratorn, men man kan byta ut en befintlig datakälla till en annan som innehåller de fält man är intresserad av. Genom att titta bland fälten i de befintliga rapporterna kan man kanske hitta en datakälla som passar.

Den datakälla som används i en rapport visas genom att klicka på disksymbolen i raden Detail. I fältet File URL visas sökvägen till aktuell datakälla.

 

Denna sökväg kan man kopiera och byta ut i annan rapports datakälla, för att därigenom få tillgång till ytterligare fält.

Subrapport

När man skapar en rapport kan man använda s.k. subrapporter för att hämta data från olika datakällor. En förutsättning är dock att rapporten endast har ett huvudobjekt, det vill säga visning av endast en person eller en tävling etc.
Läs med på sidan Sub-rapporter ».