Beslutsunderlag Spel & medlemmar

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapporten Beslutsunderlag Spel & medlemmar visar statisik över gästers och egna medlemmarnas spel på de egna banorna.

Med den här rapporten vill vi skapa bättre beslutsunderlag och möjlighet för klubben att se och jämföra sig med hela Golfsverige.

Meny

Rapporten hittar du under menyval Rapporter »Statistikrapporter  Statistik övrigt »  och välj sedan rapporten Beslutsunderlag spel & medlemmar ».
Rapporten visar siffror för innevarande och föregående år.
 • Tidbokningsstatistiken = siffror t.o.m. idag minus 5 dagar (vi har satt 5 dagar för att klubbar som efterregistrerar sina bokningar ska hinna med det efter längre helger).
 • Rapporten kan tas ut när som helst
 • För klubbar som vill kunna jämföra siffror flera år tillbaka blir det viktigt att ta ut rapporten i slutet av året.
 • Rapporten sparas ner i Excel.


Bifogad rapport är ett exempel på hur det kan se ut.

 

 

Bilden är färglagd för bättre synlighet, när du tar ut rapporten i GIT är den inte i färg.

Detaljerad beskrivning av rapportens innehåll

Rubriken Spel
Rubriken Klubb, spel: kolumner

 • Kolumnen ackumulerat: Antalet spelade ronder som medlem/gäst/oidentifierad spelat under innevarande år t.o.m. fem dagar innan det datum då rapporten tas ut.
 • Exempel: rapporten tas ut 2012-06-16. Denna kolumn visar då antalet spelade ronder under perioden 2012-01-01 – 2012-06-10.
 • Kolumnen ackumulerat föregående år: Antalet spelade ronder som medlem/gäst/oidentifierad spelat under motsvarande period föregående år t.o.m. fem dagar innan det datum då rapporten tas ut.
 • Kolumnen utfall föregående år: visar antalet spelade ronder som medlem/gäst/oidentifierad spelat föregående år.
 • Kolumnen budget: Tom, fylls i av klubb om de så önskar
 • Kolumnen Utfall 12 månader: Antalet spelade ronder som medlem/gäst/oidentifierad spelat senaste 12 månaderna fr.o.m. det datum rapporten tas ut (kan ses som en prognos).
 • Exempel: rapporten tas ut 2012-06-16. Denna kolumn visar då antalet spelade ronder under perioden 2011-06-11 – 2012-06-10.
Rubriken Klubb, spel:
 • Bokningar medlem: Antalet spelade ronder som medlem spelat under innevarande år t.o.m. fem dagar innan det datum då rapporten tas ut (personen var medlem i klubben vid bokningstillfället).
 • Bokningar gäst: Antalet spelade ronder som identifierad person med Golf-ID eller medlemsnummer (Danska/Norska/Finska spelare) och ej är spel på hemma- eller medlemsklubb, spelat under innevarande år t.o.m. fem dagar innan det datum då rapporten tas ut (personen var ej medlem i klubben vid bokningstillfället).
 • Bokningar övriga: Antalet spelade ronder som oidentifierad person spelat under innevarande år t.o.m. fem dagar innan det datum då rapporten tas ut.
 • Bokningar summa: summering
 • Tävlingsstarter medlemmar: Antalet spelade ronder i singeltävling som medlemmar gjort under innevarande år t.o.m. fem dagar innan det datum då rapporten tas ut (personen var medlem i klubben vid bokningstillfället).
 • Tävlingsstarter gäster: Antalet spelade tävlingsronder som identifierad person med Golf-ID eller medlemsnummer (Danska/Norska/Finska spelare) och ej är spel på hemma- eller medlemsklubb (personen var ej medlem i klubben vid bokningstillfället).
 • Tävlingsstarter övriga: Antalet spelade tävlingsronder som oidentifierad person spelat under innevarande år t.o.m. fem dagar innan det datum då rapporten tas ut. Där ingår även lagpost för par- och lagtävlingar. För par- och lagtävlingar är det lagposten som räknas och inte de personer som ingår i paret/laget. Lagposten blir en oidentifierad man 0 år och med HCP = 99. Där går det inte att särskilja mellan medlemmar och gäster.
 • Tävlingsstarter summa: summering
 • Kommentar: plats för klubben att skriva egna kommentarer innan utskrift.
Boxen Sverige, nationella jämförelsetal
 • Kolumnen ackumulerat: Totalt antal spelade ronder under innevarande år t.o.m. fem dagar innan det datum då rapporten tas ut.
 • Exempel: rapporten tas ut 2012-06-16. Denna kolumn visar då antalet spelade ronder under perioden 2012-01-01 – 2012-06-10.
 • Kolumnen ackumulerat föregående år: Totalt antal spelade ronder motsvarande period föregående år.
 • Kolumnen utfall föregående år: Totalt antalet spelade ronder föregående år.
 • Kolumnen förändring ackum. /ackum. fg.år: skillnaden i procent mellan kolumnerna ackum. resp. ackum. föregående år. Kan visas både som ett negativt och ett positivt värde, visas med en decimal och avrundat till närmaste heltal.
 • Raden Bokning totalt: alla starttider i GIT under innevarande år t.o.m. fem dagar innan det datum då rapporten tas ut.
 • Bokning snitt/klubb: ett genomsnitt av totalt antal spelade ronder innevarande år t.o.m. fem dagar innan det datum då rapporten tas ut, delat på antalet klubbar som finns med i underlaget.
 • Exempel: x antal starttider/x antal klubbar = snitt starttider/klubb.
 • Medlemsbokning snitt/klubb: Motsvarande värden och beräkningar som för Bokning snitt/klubb men endast spelade ronder där medlemmar spelat på medlems- och hemmaklubb.
 • Gästbokning snitt/klubb: Motsvarande värden och beräkningar som för Bokning snitt/klubb men innefattar bokningar gjorda på ej medlems- eller hemmaklubb av personer inbokade med Golf-ID eller DK/NO/FI medlemsnummer. Även oidentifierade personer finns med här.
 • Tävlingsstarter totalt: Totalt antal tävlingsstarter under innevarande år t.o.m. fem dagar innan det datum då rapporten tas ut. Tävlingen måste ha en lottad startlista för att räknas med.
 • Tävlingsstarter snitt/klubb: Ett genomsnitt av totalt antal tävlingsstarter under innevarande år t.o.m. fem dagar innan det datum då rapporten tas ut, delat på antalet klubbar som finns med i underlaget.
 • Tävlingsstartar medlem snitt/klubb: Motsvarande värden och beräkningar som för Bokning snitt/klubb men endast tävlingsstarter där medlemmar spelat på medlems- och hemmaklubb.
 • Tävlingsstartar gäst snitt/klubb: Motsvarande värden och beräkningar som för Bokning snitt/klubb men innefattar bokningar gjorda på ej medlems- eller hemmaklubb. Även oidentifierade personer finns med här.

Medlemmar klubb: kolumner
 • Period per den sista (dagen i månaden)
 • Inträde (inträdesdatum), antalet personer som blivit medlemmar under månad x, innevarande år. Inträdesdatum är det datum som sätts på person när en klubb gör personen som medlem. Personen behöver inte vara nyupplagd i GIT utan kan varit medlem i klubben tidigare och återaktiverat eller varit medlem i annan klubb. Datum kan vara både ett framtida eller passerat datum.
 • Exempel 1: En klubb kan systematiskt sätta alla personer som inträde 1.a januari innevarande år. Detta oavsett om personen blev medlem i klubben i januari eller i maj. I det fallet kommer alla personer att återfinnas under inträde i januari.
 • Exempel 2: En klubb kan vid inträde skriva fel årtal och ange inträdesdatum till 2014-01-01. Denna spelare kommer att räknas med i rapporten först i januari 2014.
 • Exempel 3: En spelare som återvänder som medlem till klubben efter flera års bortvaro har ett inträdesdatum ex. 1999-05-10. Om klubben vill att han ska räknas med i denna rapport måste inträdesdatum ändras till det datum det nya inträdet sker.
 • Utträde (utträdesdatum) antalet personer klubben gjort utträde på under månaden x, innevarande år. Utträdesdatum är det datum som klubben sätter på en spelare när personen begärt utträde från klubben. Datum kan vara både ett framtida eller passerat datum.
 • Exempel: En klubb gör aldrig utträde på sina medlemmar utan låter bara bli att förnya spelarnas giltighetsdatum. Alla spelare har fortfarande relation medlem. Effekten av detta ger 0 personer i utträde.
 • Under Utträde återfinns också de personer med utträdesdatum där klubben har tagit bort giltighetsdatum till skillnad mot rapporten GIT.Matrikel_in- och_uttr_datum.Excel. Detta innebär att det kan uppstå en skillnad mellan de olika rapporterna
 • Nettoförändring: antalet inträde minus utträde. Kan visas både som ett negativt och ett positivt värde
 • Motsvarande Inträde men för föregående år
 • Motsvarande Utträde men för föregående år
 • Netto förändring innevarande/föregående år
Medlemmar nationella jämförelsetal:
Visar motsvarande siffror för alla golfklubbar i Sverige som visas för klubben ovan.