Subrapporter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Sub-rapporter används för att kombinera data från olika datakällor i en och samma rapport.

En Sub-rapport förutsätter dock att man har ett unikt huvudobjekt.

Detta innebär att det endast kan användas på rapporter som visar en post t.ex. Personfakta, Tävling det vill säga det finns bara ett huvudobjekt t.ex. ett unikt Golf-ID eller en Tävling etc.

Ett exempel användningen av Sub-rapport finns i rapporten Personfakta: En person har flera olika avgifter kopplade till sig som person, personen står i två köer och har tre olika lån. Rapporten visar medlemsinformation och därefter listar upp, avgifter, kö och lån som medlemmen har i form av sub-rapporter.

I rapporten GIT.Personfakta.rpx finns fyra sub-rapporter enligt följande.