Koppla Huvudrapport till Sub-Rapport

Senast uppdaterad:

Skriv ut

I huvudrapporten skall vi nu skapa ett utrymme för Sub-rapporten och ange namnet på Sub-rapporten. Redigera huvudrapporten för att ange plats och namn för Sub-rapporten.

 

I vänsterkanten finns verktyget Subreport. Markera verktyget och dra upp en markering i rapporten där Sub-rapporten ska visas. Höjden anpassas automatiskt till innehållet Sub-rapporten vid exekveringstillfället.

I högerkanten skall rapportnamnet skrivas in under ReportName, dvs filnamnet på Sub-rapporten. I fältet Name kan du namnge fältet med ett godtyckligt namn.

När sedan huvudrapporten körs kommer denna Sub-rapport att startas av huvudrapporten, och de värden som den genererar kommer att läggas till i huvudrapporten på angiven plats.