Skapa huvudrapport

Senast uppdaterad:

Skriv ut

En Sub-rapport måste höra till en huvudrapport som har endast ett huvudobjekt.

Ett enkelt sätt är att kopiera en befintlig huvudrapport som har ett huvudobjekt t.ex. GIT.Personfakta.rpx eller GIT.Tävlingsfakta.rpx och ändra innehållet i denna rapport och spara denna som en ny huvudrapport.

I detta exempel har vi gjort en kopia på Personfakta för att skapa en rapport som visar utställda reverser till en medlem. Vi har ändrat innehållet i sektionerna Report-header och Golf-ID.

Huvudrapporten och Sub-rapporten måste ligga i samma mapp. Alla anpassade rapporter lagras automatiskt i den man har valt för anpassade rapporter med kommandot Rapporter » Inställningar.