Senast uppdaterad:

Skriv ut

Inställningar för Företag

Du kan registrera en rad uppgifter kring ett företaget, vilka och hur detta görs ska vi gå igenom. Vi tittar på flikarna Juridiskt person, PG/BG, Kontaktpersoner, Företagstyp, Noteringar, Kapitalinsatser och Avgifter.

Juridisk person och PG/BG Visa

Under fliken Juridisk person visas de uppgifter man registrerade vid inläggningen av företaget. För att byta organisations nr ändrar man kopplingen till juridisk person med knappen Redigera uppe till höger.

I fliken PG/BG kan du skriva in företagets Plusgironr och Bankgironr om så önskas.

Kontaktpersoner Visa

Registrera kontaktperson/er för ett företag, för att veta vem som är er kontaktperson. För att kunna koppla spelrättighet till företag måste man ha en kontaktperson som är angiven som fullmaktshavare.

Personen måste ha ett Golf-ID, men behöver inte vara medlem i klubben.

Under fliken Kontaktpersoner kan man registrera flera kontaktpersoner på företaget, med telefonnr och E-postadresser till företaget.

Man skapar en Kontaktperson med knappen Nytt.

OBS... Alla kontaktpersoner måste redan vara upplagda i personregistret och ha ett Golf-ID. Vill man lägga in en person som inte är medlem i någon golfklubb, måste man först registrera personen med kommandot Ny person i GIT. Man skapar personen utan relation till klubben för dessa personer, de bara lagras i personregistret.

Man skriver in Golf-ID och klickar Kontroll för att hämta namnet. Man kan också Söka efter personen med Förnamn/Efternamn, i medlems­registret. När man har sökt fram personen klickar man knappen Välj för att visa dialogrutan Kontaktperson för registrering av företagsunika kontaktuppgifter.
Man kan lägga in flera kontaktpersoner till samma företag.

Fältet Fullmaktshavare är viktigt om ett företag har spelrättigheter för företag.
Det är viktigt att kryssa i rutan Fullmaktshavare om företaget har betald spelrättighet på någon av klubbens banor. Vid bokning av starttid, som är företagsbetald, måste det finnas minst en kontaktperson registrerad på företaget som är fullmaktshavare.
Läs vidare under rubriken Spelrättigheter för företag ».

Med knappen Verkställ i dialogrutan Kontaktperson visas de Telefonnr och E-post-adresser som finns i GIT.
Man kan här lägga in företagsspecifika uppgifter (Titel, Notering, Telefon-kontakt, E-post kontakt) som hör till personens roll i företaget. Klicka på Spara för att spara uppgifterna. Med knappen Radera kontaktperson tar man bort gamla kontaktpersoner.

Vill man inte skapa en ny person om inte Golf-ID finns kan man lägga in någon som jobbar på Golfklubben ex. dig själv som administrerar Företagsdelen.

Noteringar Visa

Fliken Noteringar ger möjlighet att skriva en valfri text, eller sökord som förknippas med företaget. Ex. hur och när du kontaktade företaget, vad ni bestämt och nästa steg i er affärsrelation. Dvs som ett enklare CRM system. Dessa uppgifter kan man använda vid filtrering på företag genom att skriva något eftersökt ord i fältet FöretagNotering och välja operatorn LIKNAR. 

Företagstyp Visa

Under fliken Företagstyp kan man lägga till eller ta bort företagstyper. Ett företag kan ha flera olika företagstyper men minst en är obligatoriskt. Företagstypen, som motsvarar en medlems medlemskapstyp för att gruppera företagen, den kan t.ex. användas för att selektera företagen i Sök-bilden.


Hur man skapar en företagstyp beskrivs på sidan Företag » Skapa företagstyp ».

Kapitalinsats, Avgifter och Skåp Visa

Flikarna Kapitalinsats och Avgifter fungerar på samma sätt som för vanliga medlemmar. Man kan tilldela och ta bort insatser och avgifter. Funktionen för att aktivera kapitalinsatser och avgifter är samma som för medlemmar.

Kapitalinsatser
Endast kapitalinsatser av typen Aktie eller Spelrätt kan knytas till företag. Man kan även registrera företag med kapitalinsatser och olika avgifter, som naturligtvis kan faktureras på samma sätt som medlemmar. Läs mer om kapitalinsatser på sidan Ny kapitalinsats.

Avgifter
Inför nytt år kan man tilldela avgifter till företagen på samma sätt som man tilldelar årsavgifter till medlemmarna. Endast avgifter av typen företagsavgift, spelavgift företag, spelavgift hotellsamarbete, spelavgift övrigt eller övriga avgifter kan tilldelas ett företag.
Man kan skapa fakturaunderlag för ett företag, detta  på samma sätt som vanligt via Ekonomi » Fakturering » Skapa fakturaunderlag. I faktureringsfunktionen kan man selektera ett enskilt företag eller flera företag baserat på företagstyp.

Skåp
Även ett företag kan tilldelas ett skåp med tillhörande skåpavgift på samma sätt som en medlem. Avgiften faktureras på samma sätt som andra företagsavgifter. Hanteras under fliken Skåp.

Två kriterier för att koppla på bokning till ett företag. Visa

För att bokningar ska kunna utföras och kopplas ihop till ett specifikt företag, krävs att följande två kriterier är uppfyllda:

1. En aktiverad spelavgift som är inlagd under fliken avgifter (Företag,  Hotellsamarbete, alt. Övrigt), med en aktuell giltighetsperiod. 

2. Minst en kontaktperson som är angiven som fullmaktshavare. Se information ovan om kontaktperson

Ovanstående inställningar behöver genomföras för respektive företag.

.

Vi knyter ihop företaget med spelavgiften. Visa

 

 Nu ska vi lägga till spelavgift som vi tidigare har lagt upp under spelavgift för företag .

Lägg till spelavgift: Vi går till Företaget och väljer fliken Avgifter och Lägg till. Där väljer vi den avgift vi vill koppla till företaget och aktivera den. Kontrollera att giltighetstid och inställningarna på avgiften är aktuella.