Senast uppdaterad:

Skriv ut

Min Golf Företag

I Min Golf Företag (MGF) som ingår i GIT kan klubbarnas Företag (samarbetspartners, hotell, turistbyråer, företagsmedlemmar m.fl. själva boka sina starttider. MGF är motsvarigheten till Min Golf.

Tidbokning via Min Golf Företag

Du hittar Min Golf Företag här:  http://www9.golf.se/login_company.aspx  (det är ett understrykningstecken mellan login och company).
Innan Företaget själv kan börja boka sina tider måste de ha fått inloggningsuppgifter. Se Företag & Skapa Företagskonto

När företaget har fått sina inloggningsuppgifter kan de enkel boka sina egna tider i MGF. Det sparar tid för golfklubben och Företaget kan själv få en överblick och boka tider när det passar dom. 

Golfklubben kan numera själv skapa ett webbkonto för företagsinloggning för sina företagskunder. 

Se även ett exempel på uppläggning av en företagsinloggning på sidan  Tips & Exempel » Min Golf Företag (företagsbokning) » 

Bokningsregler för företag. Visa

Företaget XYZ får antingen boka enligt de tidregler som gäller för övriga greenfeegäster (t.ex. max antal dagar i förväg), eller boka så långt fram i tiden som det går enligt klubbens starttidsschema.
Vidare kan klubben bestämma om företaget XYZ skall få boka alla tider som det inte är startförbud, eller endast tider som normalt är bokningsbara för gäster.
Det går också att göra avsteg från klubbens ordinarie HCP-regler. Dessa regler skriver ni in på beställningsblanketten ovan eller registreras av klubben när nytt webbkonto skapas. Läs mer om det på Företag & Skapa Företagskonto

Betalning - Hur funkar detta? Visa

Förutom möjligheten för företaget att boka starttiderna själv, kan man även göra överenskommelser om betalningen för dessa företagsrundor. Exempel på betalningsöverenskommelser:

 • Sponsorpaket som innehåller ett visst antal fria golfronder. Man kan ha flera olika paket med skilda priser och med olika antal ingående ronder.
  Vid bokning sker en avräkning mot överenskommet antal, och om antalet överskrids debiteras spelaren gällande greenfee för aktuell tidpunkt.
 • Betalning i efterskott för spelade/bokade ronder. Golfklubben tar periodvis t.ex. per månad ut en statistikrapport för ronder som har bokats in via Min Golf Företag eller via GIT mot företagsspelrätten, och skickar en faktura till företaget på antalet bokade ronder till överenskommet pris.
  Företaget kan själva ta fram samma rapport via MGF.
 • Spelaren debiteras en "företagsgreenfee" när en startid bokas mot företagsspelrätten eller via MGF.
 • Läs mer på sidan Företag » Skapa spelrätter för företag » hur man registrerar rondöverenskommelsen.

Uppgifter om upplagda företagskonton visas under organisationsenheten eller i företagsbilden. Klubben kan själv ändra kontaktuppgifter samt bokningsregler.
Läs mer på sidan Företag » Företagskonto - Min Golf Företag »

Det praktiska upplägget blir så här:

 1. Klubben lägger själv in företaget XYZ i GIT och skapar webbkonto.
 2. När klubben skapar nytt webbkonto skickar GIT automatiskt ett mail till företagets kontaktpersons mailadress med inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord).
 3. Företaget XYZ loggar in i på särskild inloggningssida på golf.se som kallas Min Golf Företag
  ( http://www9.golf.se/login_company.aspx) med erhållet användarnamn och lösenord.
 4. Väl där får Företaget endast tillgång till de klubbar som Företaget har avtal med (en eller flera). Företaget har tillgång till alla de banor (som visas på webben) på de klubbar som de har tillgång till.
 5. Bokaren kan ange 1-4 spelare i bokningsbilden, och har rätt att boka utan Golf-ID oavsett klubbens inställningar i GIT.
 6. Företaget XYZ registreras i GIT som bokande system, vilket kommer att synas i tidbokningsbilden i GIT-klienten. Uppgifterna visas under den egna organisationsenheten fliken Företagskonton.
 7. Både i GIT-klienten och i Min Golf Företag kommer det att finnas rapporter för att ta ut antalet bokningar mm som Företaget XYZ har gjort.

FAQ - Min Golf Företag Visa

Fråga: Vi har inte webbokning på vår klubb, kan vi ändå använda tjänsten?
Svar: Ja.

Fråga: Hur gör företaget om man glömt sitt användarnamn eller lösenord?
Svar: Företaget kontaktar golfklubben så kan de via GIT generera ett nytt lösenord som automatiskt skickas till företagets kontaktperson.

Fråga: Vad händer om företaget byter kontaktperson och/eller e-postadress?
Svar: När klubben på företagets begäran ändrar e-postadress, skickas automatiskt ett mail till gamla e-postadressen med uppgift om att adressen har ändrats.

Fråga: Vi vill bara att hotellet ska kunna boka de tider som är öppna för våra gäster, ej våra medlemstider. Går det?
Svar: Ja , man kan begränsa/styra bokningar på reservation, bokande system samt HCP.
Läs mer på sidan Företag » Företagsinloggning ».

Fråga: Kan klubben själv skapa ett företagskonto.
Svar: Ja

Fråga: Kan man i företags bokningen på något sätt reglera hur många bokningar som ett företag får boka?
Svar: Ja, vid spelavgift Företag kan max antal bokningar läggas in.

Fråga: Vad händer när max antal ronder har uppnåtts som omfattas av spelavgift Företag?
Svar: Bokningen genomförs men spelaren tilldelas den greenfeeavgift som gäller för personen/tidpunkten.

Fråga: Om jag har fler banor, kan jag exkludera någon från min beställning?
Svar: Ja, när man kopplar en klubb till ett företagskonto, väljer man vilken eller vilka banor det gäller.

Fråga: Kan man skriva ut information om företagsbokningar?
Svar: Ja, både via MGF och GIT, läs mer här.