Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ny Person

Här får du information om hur du registrerar en ny person i GIT med eller utan personnummer. Person som läggs upp i GIT får ett golf-id, som består av personnummer + tre siffror. Det kan vara en ny medlem, som ska läggas in men det kan också handla om person som skall jobba på klubben och behöver inlogg till systemet.

Registrera person med personnummer

Välj i första hand att registrera en ny person med personnummer. Knappa in personnummer med fyrställigt årtal och sedan Kontrollera, då sker en kontroll om personnummer redan finns upplagt i GIT:s personregister (hela golf Sveriges register).
Om person inte finns i GIT;s personregister sedan tidigare visas dialogrutan enligt nedan visar ”Det finns ingen person i systemet med givet personnummer”, gå vidare genom att klicka OK eller genom att stänga informationsfönstret.

De finns också fler scenarier som kan uppstå när personnummer skrivits in. Om personen finns upplagd på den egna klubben visas personens befintliga uppgifter.
Skulle de vara så att personen redan finns registrerad i GIT och har medlemskap i annan klubb visas personbilden utan adressinformation. Om vi har en person som t.ex. vill återuppta golfen efter några års uppehåll och har en gång i tiden fått ett golf-id, finns de möjlighet att ni hittar person via registrets s.k. historikdatabas.
En person som inte har någon aktiv koppling till en golfklubb på 18 månader, hamnar i historikdatabasen. Detta förutsätter att person registrerades med personnummer när de skapades i GIT, om person hittas i historikdatabasen då visas Golf-id, senast kända golfklubb och senast kända Handicap.

Skriva in adress, telefonnummer och E-postadress för ny person.
Nästa steg för dig är att fylla i respektive fält som blivit tillgängliga. Skriv in Adress och Telefonnummer samt E-postadress.
Rutorna under Primär anger det primära telefonnummer respektive den primära E-postadressen, tänk på att bocka i rätt ruta. Man kan registrera 3 olika adresser för varje person, Bostadsadress, Arbetsadress eller en Alternativ adress.

Tänk på att bocka för den adress som skall vara fakturaadress i rutan Faktura.I samband med nyregistrering av en person som sedan läggs till som medlem, skickas ett välkomstmail ut från SGF (Svenska Golfförbund) med info om golf-id och hur inloggning görs till Min Golf. Med anledning av detta är de extra viktigt att ange en Primär E-postadress.

Tryck på knappen Skapa för att lägga till personen i registret. Fönstret expanderas och ger plats för att lägga till personen som medlem.
Notera nu att golf-id som personen har fått visas i övre delen av sidan.Om personen ska läggas till som medlem alternativt som köande, så görs detta under Klubbrelation. Läggs personen till som medlem / köande då öppnas några fler flikar upp i den nedre delen av sidan. Om de handlar om en ny medlem, lägg då in medlemskapstyp samt ange ett giltig t o m (datum), därefter väljer du att verkställa alternativt spara.


OBS... Om person ej skall vara medlem, t.ex. person arbetar på klubben men är ej golfare, lägg då inte till person som medlem under relation. Gå i så fall direkt till fliken Uppdrag och koppla ihop personen med uppdrag på klubben.

Ny person utan personnummer(utländsk medborgare)
Skall endast användas för utländska medborgare som saknar personnummer. Här väljer du istället alternativet ”Registrera utan personnummer” och klicka på knappen Ja i den dialogruta som visas.

Skriv därefter in Förnamn, Efternamn, Kön och Födelsedatum.
Det är viktigt att använda korrekta födelsedata (ÅÅMMDD) även i detta fall. Felaktiga data kan bland annat ge felaktig statistik och felaktig fakturering av avgifter.

Tryck på knappen Kontrollera för att utföra en kontroll om samma namn och födelsedatum redan finns i registret. Om ingen dubblett finns visas en dialogruta där du skall klicka Ja för att lägga till personen i registret.

Om uppgifterna krockar med en befintlig person med samma namn, får man t.ex. kontrollera adressuppgifter mm. För personer som registrerats utan personnummer visas alltid fältet Personnummer uppe till vänster utan innehåll. Om man i efterhand vill lägga till personnummer skriver man in personens personnummer i rutan och sparar ändringen. Kontroll sker då att ingen dubbel-registrering sker.

Hur uppgifter för adress, telefonnummer, e-postadress och lägga in person som medlem framgår i ovanstående textavsnitt.

Vid ny registrering - tänk på följande Visa

Vid ny registrering av person, försök då alltid att lägga in personen med fullständigt personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX). De finns två anledningar, dels undviks dubbelregistrering samt kan person sökas upp i efterhand (t.ex. om spelare skulle återuppta golfen efter ett par års uppehåll). Om en utländsk medborgare ska registreras, lägg då in persone utan personnummer.

Ny person behöver inte läggas in som medlem Visa

 Tänk på att de går lägga in personer i GIT som inte är medlemmar i golfklubben, t.ex. kömedlemmar, kontaktpersoner på företag, administrativ personal som inte är medlemmar etc.