Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ny Person

Här får du information om hur du registrerar en ny person i GIT klienten med eller utan personnummer, samt hur du hittar ett Golf-ID på personer som återvänder till golfen efter några års uppehåll i GIT klienten och nya GIT.
Person som läggs upp i systemet får ett Golf-ID, som består av de sex första siffrorna i personnummer + ytterligare tre siffror, (ååmmdd-xxx) Det kan vara en ny medlem som ska läggas in men det kan också handla om person som skall jobba på klubben och behöver inlogg till systemet.

Registrera person med personnummer

Det är alltid bäst att registrera en ny person med personnummer, så välj det i första hand. Då elimineras risken för dubbletter samt att det går att söka upp personen i efterhand om personen slutar och vill ta upp golfen efter några års uppehåll.

Gå till Ny Person Skriv in personnummer med 12 siffror ååååmmdd-xxxx, tryck sedan på kontrollera, då sker en kontroll om personnumret redan finns upplagt i GIT:s personregister (hela golf Sveriges register).
Om person inte finns i GIT;s personregister visas dialogrutan enligt nedan ”Det finns ingen person i systemet med givet personnummer”, gå vidare genom att klicka OK eller genom att stänga informationsfönstret.

De finns fler alternativ som kan uppstå när personnummer skrivits in:

  • Om personen finns upplagd på den egna klubben visas personens befintliga uppgifter.

  • Om personen finns registrerad i GIT och har medlemskap i annan klubb visas personbilden utan adressinformation.

Men finns det ingen person registrerad ska vi nu skapa en person som ska få ett Golf-ID. Du skriver in namn, adress, tfn och e-post. 

Rutorna under Primär anger det primära telefonnummer respektive den primära e-postadressen, tänk på att bocka i rätt ruta. Man kan registrera 3 olika adresser för varje person, bostadsadress, arbetsadress eller en alternativ adress. 

Viktigt att bocka för den adress som skall vara fakturaadress i rutan Faktura. I samband med nyregistrering av en person som sedan läggs till som medlem, skickas ett välkomstmail från SGF (Svenska Golfförbund) med info om Golf-ID och hur inloggning görs till Min Golf. Därför är det extra viktigt att ange en Primär e-postadress.

Tryck på knappen Skapa för att lägga till personen i registret. Fönstret expanderas och ger plats för att lägga till personen som medlem.
Notera nu att Golf-ID som personen har fått visas i övre delen av sidan.

Om personen ska läggas till som medlem alternativt som köande, så görs detta under Klubbrelation. Läggs personen till som medlem / köande då öppnas några fler flikar upp i den nedre delen av sidan. Om de handlar om en ny medlem, lägg då in medlemskapstyp samt ange ett giltig t o m (datum), därefter väljer du att verkställa alternativt spara.

OBS... Om person ej skall vara medlem, t.ex. person arbetar på klubben men är ej golfare, lägg då inte till person som medlem under relation. Gå i så fall direkt till fliken Uppdrag och koppla ihop personen med uppdrag på klubben.

Golf-ID på återvändande golfare.

Om vi har en person som vill återuppta golfen efter några års uppehåll och som tidigare har haft ett Golf-ID, kan du hitta personen, under förutsättning att personen registrerades med personnummer när de skapades i GIT. 
För att hitta personens Golf-ID så gör du på samma sätt som om du skulle skapa en helt ny person. Gå till Ny person markera rutan med registrera med personnr, skriv in personnumret (ååååmmdd-xxxx) och klicka på kontrollera.

 

Om personen hittas, visas personens tidigare Golf-ID, namn och senast kända HCP, enligt bilderna nedan. Om du vill lägga upp personen som medlem klicka du på OK. Personen får då sitt "gamla" Golf-ID. Komplettera sedan med övriga uppgifter precis som vid upplägg av en helt ny person.

 

Golf-ID på återvändande golfare i nya GIT! Visa

Om vi har en person som vill återuppta golfen efter några års uppehåll och tidigare har haft ett Golf-ID, kan du hitta personen, under förutsättning att personen registrerades med personnummer när de skapades i GIT.
För att hitta personens Golf-ID så gör du på samma sätt som om du skulle skapa en helt ny person. Gå till Skapa ny person i nya GIT, skriv in personnumret (ååååmmdd-xxxx) och sedan Kontrollera.

Om vi får träff på personen, visas rutan personkontroll. Där visas personens tidigare Golf-ID, namn och senast kända HCP enligt bild nedan.

Vill du lägga upp personen som medlem och aktivera personens Golf-ID klickar du på Fortsätt. Personen får då sitt "gamla" Golf-ID. Komplettera med övriga uppgifter precis som vid upplägg av en helt ny person och klicka på spara.

Om personen redan har ett medlemskap visas ytterligare en ruta med Personkontroll Där kan du klicka på namnet och få upp hela personbilden. I personbilden kan du sedan gå till fliken medlemskap för att se vilket medlemskap personen har.

Registrera person utan personnummer(utländsk medborgare) Visa

Skall endast användas för utländska medborgare som saknar personnummer. Här väljer du istället alternativet "Registrera utan personnummer" och klicka på knappen Ja i den dialogrutan som visas. Skriv därefter in Förnamn, Efternamn, Kön och Födelsedatum. Det är viktigt att använda korrekta födelsedata ååmmdd även i detta fall. Felaktiga data kan bland annat ge felaktig statistik och felaktig fakturering av avgifter.

Tryck på knappen Kontrollera för att utföra en kontroll om samma namn och födelsedatum redan finns i registret. Om ingen dubblett finns visas en dialogruta där du skall klicka Ja för att lägga till personen i registret.

Om uppgifterna krockar med en befintlig person med samma namn, får man t.ex. kontrollera adressuppgifter mm. För personer som registrerats utan personnummer visas alltid fältet Personnummer uppe till vänster utan innehåll. Om man i efterhand vill lägga till personnummer skriver man in personens personnummer i rutan och sparar ändringen. Kontroll sker då att ingen dubbel-registrering sker.

Hur uppgifter för adress, telefonnummer, e-postadress och lägga in person som medlem framgår i ovanstående textavsnitt.

 

Ny person behöver inte läggas in som medlem Visa

 Tänk på att de går lägga in personer i GIT som inte är medlemmar i golfklubben, t.ex. kömedlemmar, kontaktpersoner på företag, administrativ personal som inte är medlemmar etc.