Senast uppdaterad:

Skriv ut

Radera person

Behöver du radera en person från personbilden kan du göra det med funktionen Radera person.

Radera person på personbilden

Under Övrigt på personbilden hittar du funktionen Radera person.

När du klickar på knappen Radera person får du upp följande fråga:

Notera att denna funktion inte går att ångra så du behöver vara säker på åtgärden.

För att radera en person måste dessa villkor vara uppfyllda

- Personen saknar ekonomisk relation till din klubb
- Personen är inte medlem i någon annan klubb.
- Personen är inte Vårdnadshavare.
- Ingen kapitalinsats finnas upplagd på personen. En kapitalinsats (lån, spelrätt och aktie) måste tas bort från personen innan personen får raderas.
- Inga avgifter med status fakturerad får finnas.
- Inga betalda giltiga avgifter får finnas
- Inga framtida bokningar får finnas

 

När du har raderat en person händer följande:

När du har raderat en person tas samtliga uppgifter om personen och alla relationer bort med undantag för:

- Personnummer (krypterat)
- Namn
- HCP med senaste datum på HCP-runda
- Utträdesdatum och när personen togs bort från GIT-databasen.

Undantag: När en person som innehar personnummer och utträdesorsak är =  Avliden raderas från GIT, sparas inga uppgifter ner i Historikdatabasen.

Automatisk rensning av medlemsregistret

Varje år sker även en automatisk rensning av medlemsregistret.

Läs mer om det här