Senast uppdaterad:

Skriv ut

Avstängning

I GIT går det att administrera både SGF-avstängningar och klubbavstängningar.

Eventuella avstängningar visas under fliken Avstängning

 Förbundsbestraffningar – i GIT kallad SGF-avstängning - meddelas av golfdistrikts-förbund (GDF), SGF:s Juridiska Nämnd (JurN) och Riksidrottsnämnden (Rin).på person.

Förbundsbestraffning som innebär avstängning av golfspelare registreras i GIT av SGF.
Total avstängning innebär att personen inte får delta i tävling eller uppvisning inom golfsporten eller träningsspela i anläggning ansluten till SGF (träning på drivingrange och andra övningsområden är dock tillåtet).

Tävlingsavstängning innebär att personen är avstängd från att delta i tävling eller uppvisning inom golfsporten i anläggning ansluten till SGF.

Övriga förbundsbestraffningar som innebär förbud att utöva uppdrag inom golfsporten, tillrättavisning eller böter registreras i GIT av golfklubben och klubbadministratören i den klubb personen är medlem. Notering kan göras i medlemsbilden på personen i fråga.

Utestängning Visa

Utestängning – i GIT kallad klubbavstängning - meddelas av golfklubben.

Utestängning görs av disciplinära eller andra skäl och får högst vara 14 dagar. Utestängningen innebär att medlem utestängs från samtliga eller enskilda aktiviteter inom klubben och registreras av klubbadministratören.

Total utestängning Visa

Total utestängning innebär att personen inte får delta i tävling eller uppvisning inom golfsporten eller träningsspela på den golfklubb som registrerar utestängningen. Utestängning från tävling innebär att personen inte får delta i tävling eller uppvisning inom golfsporten på den golfklubb som registrerar utestängningen. Utestängning från andra aktiviteter på golfklubben än de ovan nämnda, exklusive all sorts träning eller uppdrag inom golfsporten, kan noteras i medlemsbilden på personen i fråga.

Varning eller uteslutning av medlem Visa

Varning eller uteslutning av medlem - tidsbegränsad eller inte - kräver stöd i klubbens stadgar. Beslut meddelas av klubben och registreras i GIT av klubbadministratören. Varning kan noteras i medlemsbilden på personen i fråga. En uteslutning verkställs tre veckor efter beslutet om det inte har överklagats och personen avregistreras som medlem i klubben.

Personens adressuppgifter, HCP, personliga Golf-ID etc. ligger kvar i den centrala databasen, dock utan information om verkställd uteslutning. En tidsbegränsad uteslutning verkställs efter samma tidsperiod, om överklagande inte inlämnats, genom avaktivering av medlemskap i klubben. Efter uteslutningsperiodens slut måste personens medlemskap manuellt, och efter särskilda rutiner, aktiveras.

Välj Typ av avstängning i listrutan och välj Datum från respektive Datum till samt fyll i en Orsak till avstängningen. Om inte raderna räcker till kan man lägga till nya rader med knappen Ny rad.

Klubbavstängning, detta är en typ av avstängning som bara berör den egna golfklubben.
En spelare kan inte boka tid eller anmäla sig till tävling på den egna golfklubben vid typen Klubbavstängning total.
Vid typen Klubbavstängning tävling kan man inte anmäla denna person till en tävling på egen klubb.