Senast uppdaterad:

Skriv ut

HCP

Information om hur man hanterar HCP för en spelare. Det finns två typer av HCP-ronder, tävlingsronder och sällskapsronder. Förutom uppdateringar under säsongen skall en HCP-revision göras årligen. HCP sparas under flera år för medlemmarna för statistikändamål.

En persons HCP-uppgifter hanteras på personbilden under fliken HCP. Uppgiften om HCP-status visas högre upp i bilden.

Grundläggande kring Handicap
HCP kan vara som lägst +8,0 och högst 54.
HCP-grupp 6 innefattar HCP mellan 37-54 och det skrivs utan decimal.
För personer som genomgått nybörjarutbildning och anses vara klara med utbildningen anges 54 som HCP. När man skapar en ny person i registret sätts HCP till 99 som anger att personen inte har någon HCP och ev befinner sig under utbildning för grönt kort.

Det finns två Handicapstatusar
EGA Handicap (EH)
och EGA Tävlingshandicap (ETH) för att anpassa handicapreglerna till EGA:s riktlinjer. 
Detta innebär att man måste ha registrerat ett visst antal handicapronder i GIT (4 ronder innev. år eller 4 ronder föreg. år ) för att erhålla ETH. I vissa tävlingar krävs ETH för att kunna vinna priser och visas i resultatlistan. Det är tävlingsledningen som bestämmer vilken handicapstatus som krävs i en specifik tävling.
Läs mer om EGA Handicap och EGA Tävlingshandicap på sidan EGA Tävlingshandicap

Inläggning av handicapronder skall ske på internet via Min Golf eller via Golfterminalen eller via hemmaklubbens reception. Alla handicapgrundande tävlingsresultat överförs automatiskt till respektive spelares handicapregister. Detta gäller under förutsättning att spelaren har rätt HCP i systemet före tävlingen eller att tävlingsledaren lägger in rätt HCP i systemet innan tävlingen.

Handicapgrupp 6 ersätter Klubb-HCP (hcp mellan 37-54) fr.o.m säsong 2016

Fr.o.m. år 2017 kan spelaren själv genomföra registrering ner till 36,0 i HCP, via Min Golf. 

Läs mer på sidan Medlemshantering » HCP » Klubb HCP ».

Vi inför flera sätt att Föranmäla sällskapsrond

Spelare kommer att ha möjlighet att föranmäla sällskapsronder på två sätt

  1. Som tidigare, att till sin medspelare/markör muntligt meddela att ”jag vill spela en Föranmäld sällskapsrond” på första tee varefter detta skrivs på spelarens scorekort.
  2. På en bokad starttid Föranmäla ronden. Det kan göras i GIT, Min Golf eller Golfterminalen.

- Det går att föranmäla en sällskapsrond och i efterhand ange ett resultat på den ronden.
- Det är endast HCP-grupp 2-6 samt spelare med HCP 37-54 som kan föranmäla en sällskapsrond.
- Det går att ha flera föranmälda sällskapsronder samtidigt.
- En föranmäld rond kan klarrapporteras i GIT.
- Om det vid överföring av en HCP-grundande tävlingsrond på någon person i den HCP-grundande ronden finns en föranmäld sällskapsrond där starttiden är passerad makuleras den föranmälda sällskapsronden och "klarrapporteras" av systemet som en NR-rond.
- Tävlingsronden överförs och registreras enligt ordinarie rutin.
- Det ska gå att makulera en föranmäld sällskapsrond.
- Om ronden makuleras efter att starttiden har passerats lagras ronden i HCP-tabellen och visas i HCP-historiken som NR-rond (No Return)
- Spelare med HCP 37-54 kan endast sänka sig, aldrig höja sig. Dock registreras alla ronder i HCP-historiken.
- En föranmäld sällskapsrond kan endast registreras på en person som är registrerad i GIT med Golf-ID.

Kryssruta”9-hålsrond” i bilden Ny HCP-ändring.
När aktören matar in resultat för en rond med kryssrutan 9-hålsrondmarkerad lägger GIT på 18 poäng till resultatet och buffertzoner för 9-hålsronder används.

Förändrade buffertzoner för 9-hålsrond
Via GIT, Min Golf och Golfterminalen finns möjligheten att registrera 9-hålsrond då andra buffertzoner gäller. I samband med HCP-justering markeras ronden som en 9-hålsrond. Detta registreras också på spelarens HCP-historik. Gäller endast spelare i HCP-grupperna 2-6.

Fältet Spelarkategori är ett informationsfält som bara kan uppdateras av SGF eller PGA.

  • Amatör = alla spelare blir Amatör när de läggs in med HCP
  • Non-amateur (NA) = rätt att ta emot prispengar
  • Reamatöriserad (REAM) = spelare som varit PGA eller NA och som hos SGF har ansökt om att bli reamatöriserad
  • Registrerad PGA = spelare som är medlem i PGA och har rätt att ta emot prispengar.

Spelarkategori visas även på handicapbeviset och rapporten medlemsförteckning.
Spelarkategori är också tillagt på anmälnings- start och resultatlistor.

Tips Visa

Läs mer om aktuella handicapregler på följande sida: http://www.golf.se/regler-och-handicap/handicap

Handicapbevis Visa

Handicapbeviset är ett intyg som man skall ha med sig vid spel på golfbanor utomlands. Det kan skrivas ut både via Min Golf och GIT.

Om man vill ha ett handicapbevis (Handicap Certificate) på papper kan man antingen skriva ut en handicaphistorik på Golfterminalen eller skriva ut ett handicapbevis på Internet via Min Golf.

Utskrift av handicapbevis från Min Golf
När man har loggat in på Min Golf klickar man menyval HCP och klickar på länken » Visa och skriv ut handicapbevis. Klicka knappen Skriv ut för att skriva ut en papperskopia på beviset.
Man kan också välja skrivare med knappen Inställningar...

Utskrift av handicapbevis från GIT-klienten
Man kan även skriva ut ett handicapbevis från GIT-klienten. Sök fram aktuell person i personbilden och klicka fram HCP-fliken. Klicka knappen HCP-bevis varvid handicapbeviset visas på skärmen. Du kan därefter skriva ut beviset med knappen Skriv ut.

 

Handicaphistorik Visa

Alla HCP-ronder för en spelare sparas i GIT för statistikändamål.


I fältet HCP-uppgifter visas Exakt HCP och datum, Lägsta HCP någonsin och vilket År samt Lägsta HCP under året och vilket Datum det var.
Korttyp kan vara en av tre färger. Läs mer om detta genom att klicka här.
Man skall också registrera spelarens status i fältet HCP-kort.

Som beskrivits tidigare lagras alla handicapronder i systemet. Man kan visa historik över alla ronder med knappen Historik varvid följande fönster visas:


Här kan du bläddra mellan alla ronder, även tidigare år än innevarande. Välj ett Årtal och klicka på Visa.

Markerar du en av ronderna visas en Utökad historik i fältet under historiken. Här kan man t.ex. se om ändringen är gjord via internet i fältet Ändrat av org.enh.
Tänk på att du kan sortera ronderna genom att klicka i respektive rubrik. Ett klick sorterar i stigande ordning, ett klick till sorterar i fallande ordning.

Spelaren kan själv visa sin egen historik på internet via Min Golf, där HCP-förändringarna visas grafiskt och även i tabellform.