Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ändra HCP

Normalt skall spelaren själv ändra sin handicap, men i GIT finns möjligheter att justera handicap ”manuellt”.

Handicapuppgifterna visas under fliken HCP. I fältet HCP-uppgifter visas gällande exakt HCP med datum samt lägsta HCP under året och lägsta någonsin.

Spelarkategori, PGA, NA, REAM och AM hanteras av SGF och PGA och kan inte uppdateras på klubbnivå, varför rutan är nedtonad.

För att ändra handicap klickar man på Nytt. När man klickar på Nytt visas en ny dialogruta där man kan göra alla typer av HCP-justeringar, om man har rätt behörighet.

Det finns 5 olika typer av HCP-ändringar:

Rondregistrering                       Exakt HCP                         
• Tävlingsrond • Manuell ändring
• Föranmäld sällskapsrond • Enskild revision, Se HCP-revision » 


• Enskild årsrevision, Se HCP-revision »

Manuell ändring av HCP Visa

Manuell ändring av HCP

Vid manuell ändring skriver man in aktuell exakt HCP, datum och klockslag och inte några rondresultat. Eftersom man inte anger någon markör, är det viktigt att spelaren kan bevisa sin HCP-ändring. Skriv en kommentar i fältet Noteringar angående orsaken till den manuella ändringen.

HCP kan vara som lägst +8,0 och högst 54 för spelare utan officiell HCP men med Grönt eller Blått HCP-kort.

När klubben gör en manuell ändring av HCP, skickas det automatiskt ut ett mail till berörd person med information om att en HCP-ändring har skett.

Registrering av Tävlings- och sällskapsronder Visa

Tävlingsronder kommer oftast med automatik från tävlingsresultatet i GIT. Om klubben inte använder GIT för tävlingsregistrering skall spelaren själv registrera sitt tävlingsresultat på Golfterminal eller Internet.

Resultat från Föranmälda sällskapsronder skall man själv registrera via Internet eller Golfterminal.

Man kan föranmäla sällskapsronder på två sätt

  1. Antingen via GIT, Min Golf eller Golfterminalen
  2. Muntligt till sin markör före ronden påbörjas

När man markerar en tidsbeställd rond som föranmäld sällskapsrond skall man alltid registrera resultatet oavsett antal poäng på ronden.

Fr.o.m. säsong 2017 behöver man ange vilken tee som ronden spelats ifrån. Detta avser både vid tävlings- och på föranmäld sällskapsrond, oberoende på om registrering görs via GIT eller via Min Golf. Att tee behöver anges i fortsättningen är en förberedelse för ett kommande världshandicap, som ser ut att träda i kraft från år 2020. 

En nyhet från 2017 är också att för att kunna registrera en HCP-ändring behöver Slingan vara HCP-grundande. Det är enbart banor med HCP-grundande slingor som visas i Fältet Bana. Notera om ronden är en föranmäld sällskapsrond som gjordes i förväg, då kommer även Bana visas även om inte slingan är HCP-grundande. Dock visas inga tees på den aktuella Banan. Läs mer om vart man ställer in HCP-grundande slinga på följande plats: Administration - Slinga.

Notera att fr.o.m. 2016 kan också spelare i HCP-grupp 1 som inte har ETH, registrera maximalt fyra stycken föranmälda sällskapsronder. På så vis kan spelare i HCP-grupp 1 också erhålla ETH utan att tävlingsronder krävs. Själva registreringarna måste genomföras i GIT av spelarens hemmaklubb.

Om man registrerar någon av dessa tre typer av HCP-justering så skall man ange både klubb, bana, datum och klockslag samt uppnådda poäng. Man måste också registrera en markör med Golf-ID eller söka på namn. Klockslag skall anges för den händelse man behöver registrera två ronder samma dag.

 Kryssruta”9-hålsrond” i bilden Ny HCP-ändring.

När aktören matar in resultat för en rond med kryssrutan 9-hålsrondmarkerad lägger GIT på 18 poäng till resultatet och nya buffertzoner för 9-hålsronder används.

HCP-grupp 2-6 kan registrera 9-hålsrundor.

9-hålsrond kan endast markeras för föranmäld sällskapsrond och tävlingsronder.

När man gör en HCP-ändring för en tävlingsrond skall man välja tävlingens CBA-värde i droplisten. Läs mer om CBA på följande sida CBA.

HCP-grupper och buffertzoner Visa

HCP-grupper och buffertzoner

För spelare i HCP-grupp 6 (37-54) gäller att för varje poäng över buffertzon, minskas HCP med 1,0. Höjning av HCP genomförs inte.

Bra att tänka på vid HCP-registering Visa

  • Tänk på att alla HCP-ronder måste registreras i kronologisk ordning.
  • Skriv gärna en kommentar i noteringsfältet.
  • Hjälp ovana spelare att själv ändra sin HCP via Golfterminal eller Internet.
  • Buffertzonerna är olika mellan 18- och 9-hålsrundor (se tabellen ovan)
  • 9-hålsrond kan endast registreras som tävlingsrond eller föranmäld sällskapsrond