Senast uppdaterad:

Skriv ut

Annullera HCP-ändring

Information om behörighet för att annullera en HCP-rond. Det är bara administratör på hemmaklubben, som kan annullera en HCP-rond och person behöver ha behörighet för att kunna annullera HCP-rond.

Det är alltid den senaste gällande hcp-noteringen (den översta raden) som annulleras.

Det är endast den senast registrerade HCP-ronden som kan annulleras. Klicka på Ja för att genomföra annulleringen. HCP-noteringen står kvar i listan men med ordet annullerad läggs till i texten.

Anledning till att HCP-rond kan behövas annulleras kan t.ex. bero på att fel resultat har förts över vid en tävlingsrond.

Att tänka på vid Annullering av HCP-rond i GIT

  • För att kunna annullera HCP-ronder, krävs behörigheten Annullera HCP-rond.
  • Man kan inte återta en genomförd annullering. Varningsmeddelande visas vid annullering av rond.