Senast uppdaterad:

Skriv ut

EGA Handicapstatusar

EGA:s handicapsystem syftar till att uppnå en likformig och rättvis handicapsättning i hela Europa som möjliggör för spelare med varierande spelstandard att tävla på lika villkor.

Det finns två olika HCP-statusar EGA Tävlingshandicap (ETH) och EGA Handicap (EH).

För att få EGA Tävlingshandicap krävs att spelaren har fyra (4) eller fler registrerade handicapronder.
En spelare kan när som helst under året få EGA Tävlingshandicap om han/hon registrerat fyra (4) HCP-grundande ronder under innevarande år. Kontrollen kommer att skötas i Golfens IT-system (GIT) i samband med att en HCP-grundande rond registreras på spelaren.

Fr.o.m. 2016 kan hcp-grupp 2 också registrera 9-hålsronder som hcp-grundande. Detta innebär att 9-hålsronder har samma status som 18-hålsrond för hcp-grupp 2-6. Man kan enbart registrera en 9-håls sällskapsrond per dag. 

Fr.o.m. 2016 sker höjning i hcp-grupp 5 med 0,1 istället för tidigare 0,2.

Spelarens Handicapstatus kommer inte att påverka spelarens möjlighet att boka starttid eller registrera handicapronder.

OBS... För att få behålla sitt EGA Tävlingshandicap (ETH) krävs att man spelat minst 4 HCP-grundande ronder under året.

Vid Tävling

Handicaptävlingar rekommenderas att endast spelare med EGA Tävlingshandicap (ETH) visas på resultatlistan. Det är dock upp till varje klubb att ta det beslutet för respektive tävling.
Ett nytt begrepp HCP-status anges på klassnivå där tävlingsledaren väljer om tävlingens resultatlista ska beräknas på alla spelare eller endast spelare med EGA Tävlingshandicap.
I en sådan tävling gäller då följande:

 • Alla spelare får alltid delta i alla tävlingar (enl. tävlingsegenskaper och krav som exempelvis HCP, kön, ålder) men endast de med EGA Tävlingshandicap (ETH) kommer att finnas på resultatlistan.
 • I en par- eller lagtävling krävs att alla spelare i paret/laget har EGA Tävlingshandicap (ETH) för att finnas med på resultatlistan.


   

HCP-status är en inställning som anges per klass i tävlingsegenskaperna.
För Scratchtävlingar rekommenderas att de resultatlistorna ska visa hela startfältet, ange då HCP-status Alla på dessa tävlingar.

Detaljerad beskrivning

Att gå från EGA Tävlingshandicap (ETH) till EGA Handicap (EH) kan göras på ett sätt: Vid årsrevision som körs automatiskt i GIT i början av januari varje år.

Att gå från EGA Handicap (EH) till EGA Tävlingshandicap (ETH) kan göras på följande sätt: Om en spelare registrerar 4 HCP-påverkande ronder under innevarande år får spelaren automatiskt EGA Tävlingshandicap (ETH).

För spelare i HCP-grupp 6 (hcp mellan 37-54)

 • Spelare i HCP-grupp 6 anses ha EGA Tävlingshandicap (ETH).
 • En spelare som under året sänker sig från HCP-grupp 6 till 36,0 kommer att anses ha EGA Tävlingshandicap (ETH) hela innevarande år samt nästkommande år.

Handicapstatus i GIT Tävling Visa

Allmänt om EGA Handicapstatusar i GIT Tävling

 • Spelare som är anmälda till tävling utan Golf-ID anses alltid ha EGA Tävlingshandicap (ETH).
 • Spelare anmälda med DK/NO/FI medlemsnummer anses alltid ha EGA Tävlingshandicap (ETH).

När tävlingsledare valt att endast spelare med EGA Tävlingshandicap (ETH) ska visas på resultatlistor:

 • Är det endast personer med EGA Tävlingshandicap (ETH) som finns med på resultatlistor och som visas på Min Golf och andra liknande kanaler där resultatlistor visas.
 • För att ett par/lag ska visas på resultatlistor krävs att båda spelarna i ett lag/par har EGA Tävlingshandicap (ETH).
 • På alla listor (exkl. resultatlistan)som visas i GIT ska det framgå om det finns en spelare som har EGA Handicap (EH).

Anmälan från Min Golf till Tävling som kräver EGA Tävlingshandicap.

När en spelare med EGA Handicap (EH) anmäler sig till en tävling, som har flaggan öppen endast för spelare med EGA Tävlingshandicap (ETH), ska meddelande visas i Min Golf och i Golfterminalen t.ex:
Den här tävlingen kräver att spelaren/alla spelare i paret/laget har EGA Tävlingshandicap (ETH). Anmäld spelare eller en av spelarna i laget/paret saknar EGA Tävlingshandicap (ETH) vilket innebär att spelaren eller paret/laget deltar utom tävlan.”

Allmänt om Handicapstatus Visa

 • En spelare med HCP 99 har aldrig någon Handicapstatus.
 • Alla övriga spelare har Handicapstatus EGA HCP (EH) eller EGA Tävlingshandicap (ETH).
 • När ny spelare läggs upp som går direkt från HCP 99 till HCP 36,0 eller lägre: Ska klubben ange om spelaren ska ha EGA Handicap (EH) resp. EGA Tävlingshandicap (ETH).

Spelaren kan själv i Min Golf, se om han/hon har EGA Handicap (EH) eller EGA Tävlingshandicap (ETH).

Vad är CBA? Läs mer här! Visa

CBA (innebär att bufferzonen kan justeras)

 • Det är endast spelare med EGA Tävlingshandicap (ETH) som är med i beräkningsunderlaget för CBA.
  Det behöver minst vara 10 spelare med hcp 26,4 (HCP-grupp 4 och lägre) eller lägre som deltar i klassen, för att CBA ska kunna räknas fram. 
 • Dock påverkar CBA samtliga spelare som deltar i tävlingen när HCP-överföring sker.
 • Fr o m 2016 är en ny algoritm framtagen vilket i korthet innebär att Buffertzonen kan förflyttas mellan +1 till - 2/RO (Reduction only - Enbart sänkning).
Läsa mer om CBA på följande länk: CBA

En spelare med EGA Handicap (EH) kan under säsongen Visa

 • Registrera tävlingsronder och föranmälda sällskapsronder enl. nuvarande regelverk i GIT om spelaren tillhör HCP-grupp 2-5.
 • Registrera tävlingsronder enl. nuvarande regelverk i GIT om spelaren tillhör HCP-grupp 1. Notera att fr.o.m. 2016, kan spelare i HCP-grupp 1 som inte har ETH kan maximalt registrera fyra stycken föranmälda sällskapsronder. På så vis kan de erhålla ETH. Om spelaren vill spela en föranmäld sällskapsrond, så ska detta muntligen anmälas till markör på första tee. OBS... Spelaren själv kan inte registrera de föranmälda ronderna i Min Golf, detta kan enbart göras av spelarens hemmaklubb i GIT.
 • Anmäla sig till alla tävlingar som är öppen för spelaren (HCP, ålder, kön osv.).