Senast uppdaterad:

Skriv ut

Hcp-grupp 6

Information som berör spelare i Hcp-grupp 6 (37-54) och vilka regler som gäller vid sänkning till 36,0 i handicap. Nybörjare som klarat av Gröna kursen, startar med hcp 54 och tilldelas ETH (Tävlingshandicap) för att lättare komma in i tävlingsverksamheten på klubben.

Hcp-grupp 6 (HCP 37-54)

Fr.o.m. säsong 2016 ersätter hcp-grupp 6 begreppet klubbhandicap.

 • En HCP–rond för en spelare med klubbhandicap kan föranmälas i GIT/Min Golf och kan också efterregistreras.
 • Alla ronder ska registreras för en spelare med klubbhandicap men endast sänkning ger förändring av spelarens HCP.
 • Spelare i HCP-grupp 6 ska endast kunna höja sitt HCP efter begäran till hemmaklubb.
 • Spelare i HCP-grupp 6 omfattas av CBA, dock sker aldrig någon höjning. 
 • Spelarens hcp reduceras enbart i heltal, när spelaren.
 • Vid ronder som är lägre än buffertzonen förblir HCP oförändrat.
 • Buffertzon för HCP 37-54 är lika som för HCP-grupp 5.
 • HCP mellan 37-54 och anges enbart i heltal.
 • EGA Handicap 36,0 utgör beräkningsgrund för antalet erhållna slag för klubbhandicap
  Ex: Om EGA Handicap 36.0 ger 39 erhållna slag (39-36 = 3) kommer en klubbhandicap på 40 ge 43 (43-40=3) erhållna slag.
 • Fr.o.m. år 2017 kan spelaren själv sänka sig ner till HCP 36,0 och lägre utan hjälp från administratör, detta kan spelaren göra via föranmäld rond via Min Golf. Ex. Om en spelare med handicap 40,0 (handicapgrupp 6) registrerar ett poängbogeyresultat på 44 poäng sänks hans EGA Handicap enligt följande: 40,0 – (4 x 1,0) = 40,0 – 4,0 = 36,0 vilket för honom ner i handicapgrupp 5 där handicapen nu sänks med 0,5 per poäng vilket ger 36,0 – (4 x 0,5) = 36,0 – 2,0 = 34,0

Spelare i hcp-grupp 6 tilldelas HCP-status EGA Tävlingshandicap, för att stimulera deltagande i tävlingar. 
När en spelare med Hcp-grupp 6 får HCP 36,0 sätts HCP-status till EGA Tävlingshandicap för innevarande och nästkommande år.