Senast uppdaterad:

Skriv ut

HCP-revision

Det finns två typer av revision Enskild revision respektive Enskild Årsrevision.

De två olika HCP-revisionerna är:

  • Enskild revision görs på en enskild medlem vid ett enda tillfälle  
  • Enskild årsrevision görs en gång per år på många spelare.

HCP-kommittén vill kanske höja eller sänka någon på bedömning av allmän spelstandard, t.ex. efter en sjukdom eller olycka, eller en spelare som bara spelar partävlingar (som ju inte är HCP-påverkande).

Fr.o.m. revisionen 2010 finns det en speciell rapport framtagen med underlag för den  enskilda årsrevisionen, som klubbarnas HCP-kommittéer kan använda i revisionsarbetet, läs på sidan Underlag för HCP-revision.

När klubben gör en enskild revision eller en årsrevision skickas det automatiskt ut ett mail till berörda personer med information om att en HCP-ändring har skett.

Man utför en revisionsändring på samma sätt som vid manuell ändring av HCP genom att ange en ny exakt HCP, se Ändra HCP ».

Justeringar som ett resultat av den årliga handicaprevisionen av den exakta handicapen för spelare i handicapgrupp 1 eller spelare i handicapgrupp där spelaren i fråga skulle  hamna i handicapgrupp 1 efter revision, måste godkännas av golfdistriktsförbundet.

En Enskild årsrevision utförs av systemet när det blir ett nytt kalenderår.

En persons exakta handicap kan påverkas av en Enskild revision som beslutas av handicapkommittén.

Det går inte att registrera en handicaprond som bygger på handicapinformation som inte är aktuell på personen. Detta betyder att om en person har fyra oregistrerade handicappåverkande ronder så måste de registreras i kronologisk ordning.

Du kan inte ta bort en handicaprond och därmed få tillbaks de uppgifter som fanns på en person innan handicapronden registrerades.

Du måste göra en manuell ändring om du vill korrigera en felaktighet. Man kan annullera den senast registrerade ronden.

Från handicap 4,4 och lägre går det endast att påverka handicapen med tävlingsronder eller genom manuell ändring.

Föranmälda sällskapsronder kan inte användas i HCP-grupp 1, OBS... undantag om spelaren i HCP-grupp 1 inte har ETH, då kan spelaren registrera maximalt 4 st HCP-grundande sällskapsronder (registrering kan enbart utföras av spelarens hemmaklubb i GIT. Dvs. spelaren kan ej registrera de föranmälda ronderna via Min Golf.

Enskild årsrevision måste göras innan några andra HCP-justeringar görs det året.

Lär dig mer om Årsrevision och Enskild revision: Revision av HCP på golf.se