Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppdrag

Information om Behörighet och Rättigheter i systemet. Uppdragstyp knyts till ett antal roller som i sin tur har olika rättigheter. Rättighet, Roll, Uppdragstyp samt Uppdrag definieras.

Om säkerhet i systemet

Grundprincipen är, att varje person ska ha de behörigheter som motsvarar personens befogenheter, det vill säga varje person ska ha de behörigheter som behövs för att kunna sköta sina uppgifter på klubben, utan att systemet förhindrar eller försvårar det - men inte andra behörigheter.
Att ge personer behörigheter, som de ej behöver, urholkar på sikt säkerheten både inom klubben och i hela systemet och i hela Golfsverige.

Tips... Det är klokt, till och med nödvändigt, att ge två till tre personer, högsta behörighet (systemadministratör / IT-ansvarig) för att kunna hantera situationer när den ordinarie personen ej är tillgänglig (semester, olycksfall, sjukdom, dödsfall, konflikter eller liknande).
Se uppdraget Default_klubb nedan.

Fördefinierade uppdrag

Det finns två fasta fördefinierade uppdrag i varje organisationsenhet.

•Default_klubb

•Default_support

Läs mer om dessa två uppdragen via sidan: Uppdrag

Kort om Uppdragstyper och roller Visa

I GIT har man kopplat säkerheter och behörigheter till Uppdrag som kategoriseras under begreppet Uppdragstyper. Till en uppdragstyp knyter man ett antal roller som i sin tur har olika rättigheter.

•En rättighet ger användaren möjlighet att använda en viss funktion i GIT. Rättigheterna till olika funktioner är definierade i fyra nivåer:
- Läsa
- Skapa
- Uppdatera
- Ta bort
Det finns ett 90-tal olika rättigheter i systemet, så det går att skapa mycket skräddarsydda roller.

•En roll i GIT kopplas på med en eller flera rättigheter som i sin tur ger behörighet till olika slags funktioner t.ex. Uppdatera bokning, Läsa Person etc. Exempel på roller är Intendent, Kanslist, Informationsansvarig, Pro etc.

•En uppdragstyp är en definition av hur ett uppdrag ser ut, det vill säga definierar vilka roller som ingår och hur många som skall ingå.

•Ett uppdrag har en eller flera deltagare som tilldelas en eller flera roller (med definierade rättigheter) via en uppdragstyp.

Alla rättigheter finns färdigdefinierade i systemet ca 90 olika rättigheter
Det finns även ett antal typiska roller definierade med färdiga kopplingar till rättigheter. Du kan även skapa egna roller. Du börjar med att skapa ett antal uppdragstyper som passar klubbens organisation.

Till sist skapar du uppdragen som har en uppdragstyp som en egenskap. Till dessa uppdrag knyter du sedan personer som ingår i ett eller flera uppdrag. Uppdragen är tidsbegränsade.

 

Att tänka på - Uppdragshantering i GIT Visa

• För att en person skall kunna ”logga in” efter han har fått behörighet måste man skapa konto i GIT

• Du kan koppla personer till ett uppdrag via personbild i GIT eller via Uppdrag.

• Ett uppdrag är tidsbegränsat. Om en person inte kan logga in kanske tiden för uppdraget är passerad.

• Man kan lägga in personer i personregistret utan att de blir medlem i klubben, och tilldela dem rättigheter i systemet t.ex. administratörer som inte är golfmedlemmar. Man behöver inte koppla dessa som medlemmar i klubben.

• Använd inte ”fiktiva” medlemmar utan lägg i så fall in personer utan medlemskap.