Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppdrag och nytt uppdrag

Via uppdrag så kan du överblicka vilka uppdrag som finns upplagda på klubben, giltighetstid för respektive uppdrag, redigera (lägg upp, förläng giltighetstiden eller ta bort) användare för respektive uppdrag. Via Nytt uppdrag kan nya uppdrag, beskrivning om hur detta går till hittar du på den här sidan.

Allmänt om Uppdrag 

Överblicka vilka Uppdrag som finns upplagda på er klubb. Används alla eller kan ni eventuellt ta bort något uppdrag. Genom att gå in på respektive uppdrag kan ni giltighetstiden för uppdrag, se också vilken uppdragstyp som är kopplad till uppdraget. Ni kan även se och redigera personer för respektive Uppdrag.

Det finns två fasta fördefinierade uppdrag i varje organisationsenhet.

Default_klubb
Default_klubb fungerar som Systemförvaltare samt Vice Systemförvaltare. Man använder detta uppdrag istället för att skapa ett eget uppdrag för Vice systemförvaltare.
Fördelen med att använda Default_klubb-uppdraget är att man aldrig behöver riskera att dessa rättigheter går ut, eftersom detta uppdrag inte har något slutdatum.
Man behöver heller aldrig uppdatera dessa med nya rättigheter om det tillkommer några vid en ny version.
Max 3 personer kan kopplas till Default_klubb.

Default_support
Detta uppdrag kan klubben inte själv administrera, dvs lägga till/ta bort personer eller lägga till/ta bort rättigheter.
När man tilldelar GIT-supporten rättigheter att tillfälligt logga in på klubbens organisationsenhet, för att hjälpa till vid problem eller hjälp med en installation, är det detta uppdrag som aktiveras.
Läs mer om hur man tilldelar GIT-supporten behörighet på sidan Generellt om GIT » GIT-supporten ».

OBS... Det är klubbens egna ansvar att se till att person med möjlighet till inloggning i systemet kan utföra vad denne behöver.

Tips... Ta för vana att inför varje årsskifte gå igenom alla uppdrag och justera giltighetstider och stämma av vilka personer som har behörighet och vilka rättigheter varje behörighet har. För att snabb få en överblick på giltighetstiderna för respektive Uppdrag och inlagda personers giltighetstid, ta ut rapporten Uppdrag, du hittar rapporten vi Rapporter»Organisationsenhet»Organisationsenhetsrapporter»Generera rapporten GIT.Uppdrag.rpx.

För att se uppdragen på din klubb

För att se uppdragen som är upplagda på klubben, gå in via Administration»Uppdrag»Sök Uppdrag
Sök sedan genom att sätta * i Uppdragets namn.

Vill du skapa ett nytt uppdrag Visa

Välj menykommando Administration » Uppdrag » Nytt uppdrag eller klicka på Nytt när du sökt fram uppdrag.


Skriv in uppdragets Namn och en Beskrivning av uppdraget. Man kan också ange ett Tidsintervall när uppdraget skall gälla med fälten Fr.o.m. och T.o.m. Gör tidsintervallet mycket långt när det gäller uppdrag för den löpande handläggningen av funktioner i GIT.


Uppdraget skall kategoriseras med en uppdragstyp, så markera en uppdragstyp och tryck Välj. Det markerade uppdragstypen skrivs automatiskt i fältet Vald uppdragstyp. 

Redigera användare i Uppdrag Visa

Deltagare kan du lägga till/tas bort alternativt redigeras genom att klicka på Redigera och söka fram de personer som skall ingå i uppdraget.

Man måste söka fram deltagaren antingen med Golf-ID eller med Namn, klicka på Sök för att visa sökresultatet i bläddringsfältet till höger. På detta sätt behöver inte en person vara medlem i den egna golfklubben, man kan alltså ge en extern person behörighet till utvalda funktioner. Personen behöver ha ett golf-id för att kunna få ett uppdrag.

Markera aktuell person i sökresultatet och tryck Välj för att flytta ner medlemmen till fältet Uppdragsmedlemmar. I det högra fältet väljer du en eller flera av de roller som är kopplade till vald uppdragstyp i föregående bild. En viss person kanske bara skall ha rättigheter i en viss roll. Tryck OK för att spara uppdragsmedlemmarna på uppdraget.

Om person inte har haft något uppdrag i GIT tidigare, då behöver du nu gå in på personens personbild och i fliken Uppdrag, klicka på ikonen Skapa konto. OBS... Personen måste ha en E-postadress för att ta emot lösenordet som skickas till den primära E-postadressen i GIT.
Först då skickas inloggningsuppgifter ut till person. Ikonen Skapa konto försvinner efter att inloggningsuppgifter skickats ut, Dvs. Knappen visas inte för de personer som redan har ett konto.

Radera person från uppdrag

Du kan radera en uppdragsmedlem, genom att markera personen och sedan klicka på knappen Ta bort,.

Koppla uppdrag till person

Du kan också knyta ett uppdrag via en persons Personbild i GIT via fliken Uppdrag. Detta beskrivs på sidan Medlemshantering » Uppdrag ».