Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rättigheter tävlingsadministratör

Rättigheter som en tävlingsledare bör/kan ha presenterat i en tabell.

Följande rättigheter kan vara ett förslag på vad en tävlingsledare och en tävlingsadministratör/funktionär behöver ha i GIT för att kunna logga in och även sköta GIT Tävling.

 

Funktion

Tävlingsledare/ordf TK GIT + GIT Tävling

Tävlingsadministratör GIT Tävling

Administrera

HCP

 

*Tävlingsrapporter

-

Läsa

Person (annars kan man inte läsa HCP-historik om det skulle behövas, denna är helt valfri)             

-

 

HCP

-

 

*Tävlingsrapporter

-

Skapa

Tävling/arrangemang

Tävling/arrangemang

Ta bort

Tävling/arrangemang

Tävling/arrangemang

Uppdatera

Hål, slinga och bana (Möjlighet att göra ett startförbud från GIT Tävling)             

-

 

Tävling/arrangemang

Tävling/arrangemang

* Rättighet ger tillgång till Tävlingsrapporterna som finns i GIT, dessa rapporter visar enbart resultat från tävlingar som är ursprungligen upplagda via GIT. Läs mer på följande sida:Inställningar och under rubriken Administratörer.