Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rättighetsmatris

Rättighetsmatris visar typiska roller på en golfklubben och förslag ges på olika rättigheter som passar bra till de olika rollerna. Vissa förutsättningar måste uppfyllas manuellt. Det finns även Automatiskt ingående rättigheter.

Rättigheter i GIT

En rättighet är en möjlighet för användaren att ha tillgång till en viss funktionalitet i GIT.

Det finns två specialfall för rättigheterna:

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda
Automatiskt ingående rättighet
Förutsättningar som måste uppfyllas manuellt
Användaren kan behöva ytterligare en rättighet för att nå fram till den rättighet som man är ute efter. Detta hanteras inte av GIT, utan får hanteras av den som skapar roller.
T.ex. för att kunna Administrera handicap krävs dels att man har denna rättighet, men dessutom måste man först också kunna komma in på personen, dvs. man måste även ha rättigheten för Läsa person.

Automatiskt ingående rättighet
För att kunna slutföra hela flödet för en viss rättighet kan det behövas ytterligare en rättighet. Den ingår då automatiskt.

Exempel:
För att kunna Skapa klubbgrupp får man även viss rättighet till organisationsenheter för att kunna söka fram de klubbar som ska ingå i klubbgruppen. Däremot får man inte Läsa organisationsenhet (trycka på Egenskaper i Sökbilden) utan att ha en särskilt registrerad rättighet för detta.

För att kunna Uppdatera faktura får man även viss rättighet att uppdatera personposten att fakturan är betald. Däremot får man inte Uppdatera person utan att ha en särskilt registrerad rättighet för detta.

Rättigheter för HCP
Administrera HCP
Annullera hcp-rond
Läsa person
Läsa HCP

 

Rättighetshetsmatris med några
typiska roller

Kanslist Reception Tävl.ledare Ordf. Systemansv.
Administrera anpassade rapporter x

x x
Administrera HCP x x x
x
Administrera organisationsenhetsrapp. x


x
Administrera personrapporter x


x
Administrera statistikrapporter x


x
Administrera tävlingsrapporter x


x
Annullera hcp-rond x
x
x
Exekvera FTP-överföring medlemskapx
Kassa x x
x
Kassa admin x


x
Köra inställningar för FTP-överföirng x
Läsa anpassade rapporter x

x x
Läsa artikel x x
x x
Läsa artikelgrupp x x  
x
Läsa bokning x x
x x
Läsa företag x x
x x
Läsa greenfee x x
x x
Läsa HCP x x x x x
Läsa hål, slinga och bana x x
x x
Läsa inställningar för FTP-överföring
 

x
Läsa klubbgrupp x x
x x
Läsa kötyper x x
x x
Läsa medlemskapstyp x

x x
Läsa organisationsenhet x

x x
Läsa organisationsenhetsrapporter x

x x
Läsa person x x
x x
Läsa personrapporter x

x x
Läsa startordning x x
x x
Läsa statistikrapporter x

x x
Läsa tävling/arrangemang x x x x
Läsa tävlingsanmälan x x
x x
Läsa tävlingsrapporter x x
x x
Läsa uppdrag x x
x x
Läsa uppdragstyp x x
x x
Läsa ålderskategori x x
x x
Skapa användarkonto x


x
Skapa artikel x


x
Skapa backupfiler x x

x
Skapa bokning x x

x
Skapa faktureringsunderlag x


x
Skapa företagx
Skapa hål, slinga och bana x


x
Skapa klubbgrupp x


x
Skapa kötyper x


x
Skapa medlemskapstyp x


x
Skapa organisationsenhetx
Skapa person x


x
Skapa startordning x x

x
Skapa starttidsbokning x x

x
Skapa sökvägar till rapporter x

x x
Skapa tävling/arrangemang x
x
x
Skapa tävlingsanmälan x x

x
Skapa uppdragx
Skapa uppdragstypx
Skapa ålderskategori x


x
Starta TV-visning x


x
Synkronisera lokal och central databasx
Ta bort artikel x


x
Ta bort bokning x x

x
Ta bort företagx
Ta bort greenfeex
Ta bort hål, slinga och banax
Ta bort klubbgrupp x


x
Ta bort kötyper x


x
Ta bort medlemskapstyp x


x
Ta bort organisationsenhetx
Ta bort personx
Ta bort starttidsbokning x x

x
Ta bort tävling/arrangemang x
x
x
Ta bort tävlingsanmälan x x

x
Ta bort uppdragx
Ta bort uppdragstypx
Ta bort ålderskategori x


x
Uppdatera artikel x


x
Uppdatera artikelgrupp x


x
Uppdatera bokning x x

x
Uppdatera email x


x
Uppdatera faktureringsunderlag x


x
Uppdatera företag x


x
Uppdatera hål, slinga och bana x
x

x
Uppdatera klubbgrupp x


x
Uppdatera kötyper x


x
Uppdatera medlemskapstyp x


x
Uppdatera organisationsenhet x


x
Uppdatera organisationsenhets inställn.. x


x
Uppdatera person, medlem och familje.. x


x
Uppdatera startordning x x

x
Uppdatera starttidsbokning x x

x
Uppdatera tävling/arrangemang x
x
x
Uppdatera tävlingsanmälan x


x
Uppdatera uppdragx
Uppdatera uppdragstypx
Uppdatera ålderskategori x


x