Senast uppdaterad:

Skriv ut

Sök bokning (gamla GIT)

Här kommer du att lära dig hur du hanterar sökkriterierna i Sök bokning. Nedanför beskriver vi 4 steg för att få fram det sökresultat som du vill ha. Du kommer dit genom att gå till fliken Boka - Sök bokning alternativt håll nere CTRL+O samtidigt.

Sökkriterier Visa

Fyll i lämpliga sökkriterier:

  • Fältet Golf-ID, ange hela ID-numret. För Norska, Danska och Finska golfspelare fyller u i medlemsnumret.

  • Fältet Spelare, välj Svensk, Norsk eller Dansk spelare. Vid Norska, Danska och Finska spelare skriver man in deras medlemsnummer i fältet Golf-ID.

  • Fältet Bokningsnr.

  • Fälten Förnamn och/eller Efternamn, wildcardsökning med *-tecken tillåten. Obs! Endast ett wildcard kan anges i ett fält (Ann*-* är alltså inte korrekt för att hitta Ann-Christine och Anna-Karin)

  • I fältet Bokare ange för- och efternamn för att söka på person som bokat tid/er.

  • Välj från listan Bana.

  • Välj från listan Artikelnamn.

  • Välj vilken tidsperiod som du vill söka på.

1. Fyll i lämpliga sökkriterier.

2. Klicka på Sök så öppnas de bokningar som stämmer med angivna sökkriterier i listan Sökresultat bokningar. Genererar din sökning inga träffar får du meddelandet "Din sökning gav inga träffar, försök att vidga din sökning".

3. Vid behov kan du sortera om sökresultatet genom att klicka på respektive kolumnrubrik en eller två gånger för stigande respektive fallande sortering.
4. Klicka på stäng.

När man har sökt fram en person kan man visa en persons alla kontaktuppgifter, även greenfeespelarens.

 

För att ta dig till den aktuella bokningen bockar du i rutan till vänster i sökresultatet och klickar sedan på Egenskaper. Vill du veta mer om Boka Starttid klickar du här