Senast uppdaterad:

Skriv ut

Starttidsschema

I starttidsschemat visas vilka tider som är bokade och lediga. Här har du möjlighet att se fyra scheman samtidigt.

Varje person på klubben med egen inloggning behöver göra en inställning av starttidsschemat första gången du skall öppna bokningsschemat. Inställningen av starttidsschemat gör du via Inställningarna, klicka här för att komma dit. 

Starttidsschemat kan se ut enligt bilden nedan. De lila-markerade tiderna är reserverade för juniorgolf i detta exempel, även exempel på starttidsförbud (tävling), företagsgolf, gruppbokning och blockering visas i bilden. I översta rutan visas bokningsinformation för den tid man har markerat. Varje bokad spelare visas med Namn, HCP, Hemmaklubb, Bokningsnummer, Pris mm. I textrutan till höger om bokningsinformationen visas eventuell upplysning om starttiden t.ex. Tävling, Företagsgolf. Du kan själv skapa en starttidsupplysning som visas i rutan högst uppe till höger.

Behörighet att boka på andra klubbar

Om du har fått behörighet från en annan klubb, kan du boka tider på den klubbens bana. Välj klubb och bana i bokningsbilden. 

I kalendern är röda dagar markerade med röd färg. Du kan också gå framåt/bakåt en dag genom att klicka på vänster alternativt höger pilarna.

 
När du ställer markören på en bokad tid, visas en informationsruta med klockslag, spelarnas namn och HCP. Dessutom visas, i samma informationsruta, eventuella noteringar som har gjorts i samband med tidbokningen.

Information om att spelaren är med i en intresseorganisation t.ex. PGA, GAF, och SGA visas också.

Färger i starttidsschemat Visa

Grön - Bokad starttid

Grå - Företagsbokning

Orange Ljus - Gruppbokning

Orange mörk - Bokande system Golfturism, Utlandsturism eller Citybreak

Lila - Reservation (Valfri färg)

Svart - Blockerade tider

Röd - Tävling


Förkortningar i starttidsschemat Visa

 
 
B

Betyder hemmaspelare, som ej behöver betala (p.g.a.

redan betald via spelavgift) eller en gäst som betalt sin greenfee mer än en dag i förväg.

A

Visar att personen har ankomstregistrerats. 

X

Visar att greenfee har betalats och att spelaren är ankomstregistrerad.

G

visar att det är en gruppbokningar att det är en gruppbokning.

N/U

Kolumn N innehåller ett N eller U beroende på om notering gjord bokningen, alternativt om notering är gjord på tillhörande uthyrningsartikelsbokning.

B/D

Kolumnen B/D innehåller ett B resp D om bokningen är betald eller delbetald.

FB

Kolumnen FB Innehåller FB om det är en företagsbokning via Min Golf Företag.

IK

Kolumnen IK innehåller eventuell typ av introduktionskort N, S eller SH.

FS

Kolumnen FS innehåller ett X om ronden skall vara en Föranmäld Sällskapsrond. Man bockar för denna ruta

när du har valt en person i bokningsbilden.


Funktioner i starttidsschemat Visa

Skicka E-post

Du kan skicka e-post till alla inbokade personer i starttidsschemat. På starttidsschemat har en knapp med Skicka e-post lagts till höger efter bana och datum.

Klipp och klistra i starttidsschemat

Du kan kopiera en person eller en hel starttid och klistra in den på en annan tid. Du markerar flera personer med bockrutan i bokningsinformationen. Kortkommandot Ctrl-A markerar alla personerna i bollen.

Högerklicka en starttid och välj kommando Kopiera resp. Klistra in. Du kan även använda Windows kortkommando Ctrl-C resp. Ctrl-V. När man klipper ut en starttid (Ctrl-X) kan du bara klistra in den en (1) gång, enligt samma princip som finns i Excel.

Visa kontaktinformation i starttidsschemat

Markera aktuell person i starttidsschemat och högerklicka och välj kommando Visa spelarens kontaktuppgifter eller kortkommando Ctrl-T. Se även sidan Tidbokning » Redigera bokning ». 

Endast en persons uppgifter kan visas i taget. Kommandot är nedtonat om flera personer är markerade i schemat. Visitkortet kan även visas för personer i en gruppbokning. Om personen valt Sekretess, visas ingen information utan bara texten: ”Personen har valt sekretess och därför visas inga uppgifter om spelaren.” Om personen inte har ett Golf-ID visas endast den information som registrerades i tidbokningen respektive tävlingsanmälan samt texten: ”Fullständiga uppgifter om spelaren saknas”

 

Företagsbokning - Info i starttidsschemat Visa

Skriv in Namn och en Beskrivning på upplysningen. I fältet Period anges den tidpunkt eller tidsintervall som gäller. Du kan också styra vilka dagar som upplysningen skall inträffa samt klockslag Fr o m resp T o m. Information om företagsbokningar visas både i starttidsschemat i bokningshistoriken.

Information om företagsbokningar via Min Golf Företag i GIT-klienten
De tider som är bokade via företagsbokningen visas med en egen färg (=Grå) i starttidsschemat. Tider som bokas av de bokande systemen Golfturism, Utlandsturism eller Citybreak visas också med separat färg (= Mörk orange).I bokningshistoriken kan du se om det är ett företag som har gjort bokningen, högerklicka en bokning i starttidsschemat och välj kommando Historik. Här finns flikar för att visa eventuellt Starttidsförbud, Reservationer, dessa skapas på andra ställen i systemet, här kan man bara titta på eventuella restriktioner inte ändra dem. När du markerar en viss starttid visas eventuellt Starttidsförbud och Reservationer uppe i det stora vita fältet i starttidsschemat.

Tillfällig upplysning är en upplysning som visas längst till höger över varje dags bokningar. Detta är en generell upplysning som alltid visas tills den raderas i denna dialogruta. Man skapar en tillfällig upplysning genom att klicka fliken Upplysning och skriva en valfri text i rutan för tillfällig upplysning.
Starttidsupplysning är en upplysning som gäller en viss tid en dag eller en viss tid under flera dagar. Denna upplysning visas i starttidsschemat längst upp till höger i det stora vita fältet, när man har markören på en starttid som det finns en starttidsupplysning för. Skapa en tidsbunden upplysning genom att under fliken Upplysning klicka knappen Nytt… och fyll i fälten i nästa dialogruta.