Senast uppdaterad:

Skriv ut

Gruppbokning

Funktionen gruppbokning används för att enkelt kunna boka in en hel grupp spelare, t.ex. om ett hotell eller större sällskap vill boka ett antal starttider som ligger efter varandra.

Skapa Gruppbokning Visa

Skapa en vanlig tidbokning för ett hotell eller företag (som före en utländsk spelare) och markera så många tider som behövs. Du kan även boka via ett vanligt Golf-ID. Observera att du enbart har inställt att man behöver identifiera 1 spelare i bollen, läs mer här (Spelaridentifikation).  

Börja med markera det antal bollar som är aktuellt. Du markerar flera bollar genom att hålla SHIFT-tangenten samtidigt som du klickar i önskvärda tider som ligger efter varandra. Bokning sker alltid som 4-bollar. Exempel; om du klickar tiden kl 09:52 och shift-klickar tiden 10:24 så markeras 5 bollar automatiskt (09:52, 10:00, 10:08, 10:17 och 10:24). Högerklicka sedan på någon av tiderna och välj kommando Gruppbokning (Ctrl-G).

En dialogruta visas där man anger bokare antingen med ett Golf-ID eller som en person utan Golf-ID om du vill skriva in exempelvis hotellets namn som bokare.

I detta exempel har jag skrivit in hotellets namn som Förnamn och kontaktperson och telefonnummer som Efternamn. Du måste dock ange ett HCP för att bokningen skall genomföras. Det går även att registrera gästernas olika HCP, som standard sätts 36,0. Noteringsfältet kan med fördel användas för att beskriva gruppen, och ytterligare kontaktinformation. Ännu enklare är förstås att ange en av deltagarnas Golf-ID som bokare.

I nederdelen av dialogrutan visas första och sista starttid samt antal starttider i bokningen. Klicka Spara för att genomföra bokningen. Vid Gruppbokning skickas inget mail ut per automatik när bokningen sparas. En gruppbokning går att urskilja via färgen som en Gruppbokning får vilket är färgen orange

 

Kopiera och flytta en gruppbokning Visa

Du kan förkorta en gruppbokning genom att ta bort första eller sista bokningen via högerklick och välja Radera bokning (Ctrl-K). En gruppbokning måste ”hänga ihop” så du kan inte radera en av bokningarna mitt i. Du kan förlänga en gruppbokning genom att markera första eller sista slotten i en gruppbokning, håll därefter ner shift-tangenten och klicka på det antal slottar som du vill lägga till före eller efter en gruppbokning.
Du raderar en gruppbokning genom att högerklicka i gruppbokningen och välja Radera gruppbokning.

För att lägga till en starttid Markera den första eller sista starttiden i en befintlig gruppbokning. Håll nere SHIFT-tangenten och markera så många starttider innan eller efter befintlig Gruppbokning Högerklicka och välj Förläng gruppbokning. För att ta bort en starttid markera den tid du vill ta bort Högerklicka och välj Radera bokning

 

Skicka bekräftelse-mail Visa

Det skickas inga bekräftelsemail till personer som bokas in i en gruppbokning per automatik. Sedan GIT Releasen i april 2017 finns det en ny funktion för bekräftelsemail vid gruppbokning, läs mer hur man gör på sidan Bokningsbekräftelse för Gruppbokning. Bokningsnumret som visas för en gruppbokning stämmer för tillfället inte – vid sökning av gruppbokning använd er av bokarens Golf-ID istället.

För att betala en gruppbokning, öppnar man bokningen med kommando Boka (Ctrl-B). I bilden Boka starttid klickar man knappen Kassa (Ctrl-F12) och betalar valfritt antal spelare. Via denna funktion kan man dock bara registrera betalning för en boll i taget, inte hela gruppen. 

Du kan också högerklicka en grupptid direkt i starttidsschemat och välja Kassa (Ctrl-F12). En betald gruppbokning visas med bokstaven B, en både ankomstregistrerad och betald bokning visas med X.

Ankomstregistrering kan även göras för en gruppbokning, markera en spelare och högerklicka och välj Ankomst (Ctrl-F10). En ankomstregistrerad gruppbokning visas med bokstaven A.

Identifiera spelare Visa

Du kan med fördel registrera identifierade spelare i stället för gästbokningarna och den preliminära "bokaren" i varje boll.

•Markera en boll i gruppbokningen och öppna den med dubbelklick eller Ctrl-B.

•Börja med att identifiera "gästerna", markera en gäst och klicka knappen Egenskaper.

•I dialogrutan tar du bort "gästbokningen" med att klicka knappen Rensa i dialogrutan nedan.

•Registrera sedan spelaren med Golf-ID, medlemsnr eller namn. Du kan också här göra ett eget val av greenfee om klubben t.ex. har en speciell greenfee för gruppbokningar, eller lägga till en ev. förbokningsavgift.

•När alla gäster har identifierats kan du även byta "bokaren" på samma sätt.

•Betala genom att klicka knappen Kassa (Ctrl-F12).

•Du får göra samma procedur för en boll i taget, tills alla är identifierade.

 

Komplettera en gruppbokning med fristående spelare Visa

Om du har en gruppbokning som t.ex. består av 3-bollar kan du boka in en fjärde person i bollen, som inte ingår i gruppen. I detta fall skall du välja bokningsnummer Nytt för att inte den personen skall ingå i gruppbokningen.