Statistik tidbokning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

För statistikändamål så flyttas alla tävlingsresultat och tidbokningar till separata historikdatabaser efter 18 månader. Historiken är avidentifierad så inga personkopplingar lagras för statistiska ändamål.

Information

2017-03-05
Nu finns tävlingar från GIT Tävling i Beslutsunderlag Spel och medlemmar, Medlemmars spel samt Samlingsrapporten 
För att en tävling skall komma med gäller följande:

• Tävlingar där det finns en startlista är de som förs över till historiken.
• Finns det inget starttidsintervall på banan för den tiden tävlingen har spelats kommer den INTE med i samlingsrapporten.
• Reserverade starttider i samlingsrapporten = Antal per starttid * antal starttider i startlistan (enligt inställningar i T2).
• Tävlingar som är upplagda på en annan klubbs bana hamnar på den klubb som banan tillhör.
• Banan som tävlingen spelas på måste finnas i GIT för att tävlingarna ska komma med i statistiken
• Även par-/lag-tävlingar kommer med i rapporterna Medlemmars spel och Samlingsrapporten (tidigare kom de enbart med i Samlingsrapporten)

En ny typ av bokningsstatistik har införts. Statistiken visas i diagramform direkt på en webbsida. Denna sida kan även visas direkt utan att man behöver ha GIT installerat. Man loggar in på webbstatistiken med Golf-ID och lösenord. För att kunna logga in behöver personen ha ett uppdrag som tillåter "läsa statistikraporter".

Läs mer på sidan Rapporter » Aktuellt bokningsläge i GIT ».

Hur och vad rensas i GIT?

För tävling har en ny historikdatabas skapats där även bokningsstatistiken kommer att lagras. All nödvändig information sparas undan i historikdatabasen för att kunna presentera kompletta resultatlistor från samtliga tävlingar som genomförts i GIT. För bokningsstatistik sparas nödvändig information undan i separata statistiktabeller. Först därefter raderas all information om tävlingar och bokningar ur GIT. 

Personer som saknar relation till organisationsenhet och utträdesdatum är passerat med minst 2 år kommer att rensas från GIT. För alla personer (utom avlidna) kommer viss information att sparas undan och återanvändas om en person med samma personnummer läggs in i GIT igen.

Rapporter och statistik

Tävlingsrapporter från historiken

Resultatlistor från historikdatabasen tas fram via menyn Rapporter » Tävling » Tävlingsrapporter historik ». Här tar man fram motsvarande resultatrapporter som vid vanliga tävlingar, men bara på de arkiverade tävlingarna.

En dialogruta med ett 10-tal olika historikrapporter visas, markera aktuell rapport och klicka knappen Generera rapport. Den vanliga dialogrutan för Sök tävling visas.

Tänk på att avmarkera fältet "Speldatum från" datum eller välja ett datum för föregående år då det endast är arkiverade tävlingar som kan väljas här. Markera aktuell tävling och klicka Välj.

Tidbokningsstatistik från historiken

Statistikfiler i Excel hämtas hem via menyn Rapporter » Statistikrapporter » Statistik tidbokning ». En dialogruta visas där man kan söka bland de olika historikfilerna (en fil per månad och bana). Den senast skapade statistikfilen visas direkt i dialogrutan, utan att man behöver göra någon sökning.

Vill man se äldre
statistikfiler, fyller man bara i årtal och klickar Sök, varvid alla historikfiler för angivet år visas i listan. Man kan även söka en viss månads statistikfil.

Lämnar man månadsfältet tomt visas alla månaders statistikfiler i dialogrutan.

Förutom samlingsrapporten har det tillkommit en rapport för statistik över medlemmarnas spel. Man gör urval på antingen Samlingsrapport eller Medlemmars spel i resp bockruta.

Läs mer på sidan Medlemmars spel på egen bana » som också innehåller exempel på rapporterna. 

Den 19.e varje månad skapas Samlingsrapporten för de första 15 dagarna innevarande månad.

Den 4.e varje månad skapas statistiken för hela föregående månad. 

 

Markera aktuell månads statistikfil (samlingsrapport) och klicka Öppna. Statistikfilen är en excelfil och programmet Excel startas direkt med aktuell fil öppnad.

OBS

Man måste ha programmet Excel installerat för att filen skall öppnas, GIT startar programfilen Excel.exe.

Länkar

Statistikfilen för samlingrapporten innehåller 6 olika statistikrapporter, här finns exempel på resp rapport: