Årsrapport

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapport över bokade starttider per månad exporteras till Excelfiler för statistikbearbetningar på klubben.

 

De olika rapporterna ligger i samma excelfil men på olika flikar.
Första fliken Document map innehåller länkar till rapporterna.

Årsrapporten ligger under flik 4 (Sheet 4) på excelbladet, och innehåller en summering av bokningar gjorda hittills under året. Definition av rubrikerna finns på sidan Definitioner ».