Bokade starttider

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapport över bokade starttider exporteras till Excelfiler för statistikbearbetningar på klubben.

 

De olika rapporterna ligger i samma excelfil men på olika flikar.
Första fliken Document map innehåller länkar till rapporterna.

Bokade starttider ligger under flik 6 (Sheet 6) på excelbladet. Alla starttider under månaden kan bläddras fram i excelbladet. 

Vi har kompletterat statistikfilerna från er tidbokning med följande
- Tävlingsbokningar är nu med i flik 6 
- Definitionstext och länk till Onlinehjälpen flik 7 
- Flik 6 kompletterad med kolumnerna: veckonr. månad, timmar (te.x 18-19)
- Flik 6 kompletterad med ett unikt ID för varje spelare

OBS

Framtida filer fr.o.m. körningen som startar 1 dec. (statistik för nov.) kommer att innehålla de nya kolumnerna. Fr o m 7 december 2010 heter bokningssystemet Golfterminalen, fram till dess Terminal

Denna rapport kan med fördel vidarebearbetas med funktionen pivottabeller i Excel.
Läs mer på sidan Pivottabell exempel ».

Definition av rubrikerna finns på sidan Definitioner ».