Dagrapport

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapport över bokade starttider per dag exporteras till Excelfiler för statistikbearbetningar på klubben.

 

De olika rapporterna ligger i samma excelfil men på olika flikar.
Första fliken Document map innehåller länkar till rapporterna.

Dagrapporten ligger under flik 1 (Sheet 1) på excelbladet. Alla månadens dagar visas när man bläddrar neråt i excelbladet. Definition av rubrikerna finns på sidan Definitioner ».

 

I exemplet ovan har timmarna mellan 16 och 18 klippts bort för att visa helheten i en bild, kolumnerna har också gjorts lite smalare.