Excel självstudiekurser

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Länkar till ett antal självstudiekurser som finns på Microsofts websiter, samt länkar till hur man skapar Pivottabeller i Excel.

Statistikfilerna öppnas direkt i Excel för vidare bearbetning på lokal nivå.

För de som inte behärskar Excel finns det flera självstudiekurser på nätet i hur man använder Excel och diverse olika tips och förslag, hur man kan arbeta i Excel.

Microsoft har några bra sidor med olika självstudier i alla Microsoftprogram.

Länkar

Här är några länkar till Excel-kurserna för både Excel 2003 och Excel 2007.

Pivottabeller

Pivottabeller är en funktion i Excel där man på ett interaktivt sätt snabbt och enkelt kan summera stora mängder data.
Använd en pivottabellrapport om du vill göra en djupanalys av numeriska data eller svara på oväntade frågor om dina data. Pivottabellrapporter är särskilt utformade för att:

  • Hämta information från (fråga) stora mängder data på ett användarvänligt sätt.
  • Göra delsummor av och samla numeriska data, summera data efter kategorier och underkategorier samt skapa anpassade beräkningar och formler.
  • Expandera och dölja datanivåer för att fokusera dina resultat, och visa information från sammanfattningsdata i detalj för de områden som är intressanta.
  • Flytta rader till kolumner eller kolumner till rader (eller "pivotera") för att se olika sammanfattningar av källdata.
  • Filtrera, sortera, gruppera och använda villkorsstyrd formatering på de mest användbara och intressanta delmängderna data för att fokusera på den information du vill använda.
  • Presentera informationen i koncisa och professionella rapporter, med eller utan kommentarer, online eller på papper.

Länkar

Här kan du läsa mer om hur man skapar en Pivottabell i Excel:

Man drar och släpper de olika fälten till nya rader och kolumner för att skapa en pivottabell.