Månadsrapport

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapport över bokade starttider per vecka exporteras till Excelfiler för statistikbearbetningar på klubben.

 

De olika rapporterna ligger i samma excelfil men på olika flikar.
Första fliken Document map innehåller länkar till rapporterna.

Månadsrapporten ligger under flik 3 (Sheet 3) på excelbladet, och innehåller en summering av bokningar gjorda under aktuell månad. Definition av rubrikerna finns på sidan Definitioner ».