Medlemmars spel på egen bana

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapport över bokade starttider per medlem exporteras till Excelfiler för statistikbearbetningar på klubben.

 

De olika rapporterna ligger i samma excelfil men på olika flikar.

Första fliken Document map innehåller länkar till rapporterna

Rapporten tas ut som bokningsstatistiken, alltså en gång per månad kommer den att ”köras” med automatik. Det tar ca 1-2 dagar för oss att köra alla klubbars statistik och det påbörjas 3 dagar efter månadsskifte.


Fliken 2 (Sheet 1) innehåller alla bokade starttider.

  • Via den här fliken kan man göra beräkningar av ex. de som spelar mest och vilka medlemskapstyper har de (intäkt). Eller de som spelar minst eller inga ronder alls.
  • Bearbetning via e-post på de som inte spelat några ronder.

  


Fliken 3 (sheet 2) visar hur många ronder medlemmar spelat (bokat)

  •  Hur många ronder som spelas (bokas) totalt när tidbokning är öppen.

Det kanske är så att klubben ska ha tidsbokningen via olika kanaler öppen längre/kortare tid = mindre bollränna så att ni får in alla bokningar i GIT.


Vi kan göra beräkningar av hur många procent av klubbens medlemmar som står för x procent av nyttjandet osv.

 

Fliken 4 (sheet 3) innehåller ”alla data” antal tävlingsronder resp. antalet bokade ronder med Golf-ID, medlemskapstyp, ålder, kön, HCP och e-post

  • Möjlighet till att se hela mönstret hur olika medlemsgrupper nyttjar banan
  • Bearbetning av spelare som spelar få eller inga tävlingsronder (Kan vara ett bevis på att de inte deltar i klubbens aktiviteter).

De här rapporterna kan vara ett underlag för att ge möjlighet att t.ex.  sätta ett pris per spelad rond för resp. medlemskapstyp.

Fliken 5 (sheet 5) är en kopia av fliken 3 men med ackumulerad för innevarande år.

Fliken 6 (sheet 6) är en kopia av fliken 4 men med ackumulerad per person.

 

OBS

En tävling måste lottas för att spelarna ska räknas med i statistiken med tävlingsronder.