Pivottabell exempel

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ett antal exempel på hur man med hjälp av pivottabeller i Excel kan få en stor överskådlighet över bokningsstatistiken på klubbens banor.

Hur man kan hantera Beläggningsrapporten (flik 5) i GIT med hjälp av pivottabell.  

Anders Wasberg har gjort ett antal exempel på hur man med hjälp av pivottabeller i Excel kan ta fram ytterligare intressant information ur beläggningsrapporten.

Hur man skapar och sammanställer pivottabeller i Excel, kan du läsa mer om i självstudieexempel i Excel. Det skiljer sig lite mellan Excel 2003 och Excel 2007, det finns hjälpinstruktioner för båda versionerna.

OBS

I nuvarande excelrapporter för beläggningsstatistik (flik 5) finns det en tom kolumn (Kolumn L) som ger ett felmeddelande när man skapar en pivottabell.
Radera kolumn L i beläggningsstatistiken innan du skapar en pivottabell.

Exempel

I pivottabellen finns 9461 poster som alla har ett värde för var och en av parametrarna.

Data kan vridas och vändas i tre dimensioner och urval kan göras på enskilda parametrar eller parametrar i kombination.

Data kan dessutom grupperas så att nya parametrar skapas.

 

Exempel 1

Hur fördelar sig spelandet per veckodag och kön?
När man väljer ett textfält (t.ex. Kön) i datafältdelen visas antal förekomster av resp. värde i tabellen.

Eller transponerat …

Exempel 2

I pivottabellen finns möjligheter att studera antal bokningar, greenfeeintäkter i kr och spelares HCP. Data kan visas summerat och visade som medel, max, min mm - t.ex. sammanställt på följande sätt. Med filter på gäst resp. medlem kan specificeringar av kön döljas.

Med valet fältinställningar kan man välja om innehållet i ett fält skall räknas (Antal förekomster), summeras eller beräkna olika statistikvärden som max-, min- snittvärden mm. Även olika procentuella fördelningar kan skapas via fältinställningarna i pivottabellfunktionen.

Exempel 3

Det går att bryta data i kombinationer som underlättar analys.
I detta exempel vill man få reda beläggningen mellan kl 10 och 12 lördag/söndag i vecka 19 uppdelat på gäster/medlemmar. Vill man studera andra veckodagar byts veckodag med filter för veckodag.
På samma sätt kan man göra urval för andra veckor och/eller andra timmar. Genom att klicka på filter lördag eller söndag döljs specificeringen på gäst/medlem.
Genom ”drag and drop” kan parametern ”Starttid” läggas till i dimensionen rad kan uppgifterna specificeras.

Exempel 4

Vilka dagar spelar kvinnor/män?

Till varje tabell kan väljas ett diagram som automatiskt uppdateras när tabellen ändras. Tabellen kan också ändras från diagrammet.

Exempel 5

Vilka tider väljer kvinnorna?
Genom att kombinera parametrarna Kön, timme och veckodag får man följande frekvenser.

Tabellen kan visas grafiskt i detta diagram.

Eller transponerat

Och detta diagram…

Exempel 6

När spelar olika åldersgrupper?

Med kommandot grupperingar kan man enkelt dela in ålder i ”Ålderskat” och timmar i ”Del av dag” enligt nedanstående tabell.

Om man då studerar hela databasen per kategorier får man följande tabell.

Tabellen kan åskådliggöras i diagramform t.ex. på detta sätt.

Exempel 7

Hur identifierar vi de attraktivaste starttiderna = mest bokade i en sorterad tabell?
Urval kan göras på samtliga parametrar, dvs per kön, ålder, gäst/medlem, veckodag, del av dag, månad osv.

Exempel 8

Vill man göra en analys av hur många och vilka starttider man har haft bollar med en sammanlagd hcp över exempelvis 100 konstruerar man tabellen enligt följande och gör urval på summa hcp lika med eller större än 100.

Man kan vrida och vända på data i det oändliga, beräkna, göra urval, gruppera, sortera och visa i alla typer av diagram. Pivottabellen är snabb och enkel att hantera.
När man söker svar på en fråga får man massor av idéer på andra saker man vill fråga om.
Arbetar man i en liten kreativ grupp ökar möjligheterna att upptäcka nya användningsområden för rapporten.

Vi tackar Anders Wasberg som har gjort dessa exempel.