Statistik tidbokning FAQ

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Vanliga Frågor och Svar med anknytning till rensning och historik.

Frågor och svar Dölj

Vanliga Frågor och Svar med anknytning till rensning och historik.

Fråga: Vad händer med historiken om jag själv rensar bort en tävling?
Svar: Man skall inte ta bort några tävlingar själv, funktionen Gallring & rensning sköter detta automatiskt. Det är datum för startomgång som avgör när en tävling rensas, tävlingar utan startomgång rensas inte.

Fråga: Måste man ha Excel (Microsoft Office 2003 eller senare) för att hantera Excel-filerna?
Svar: Ja. Statisiken skapas för Excel, och programfilen excel.exe startas automatsikt när man öppnar en statistikfil.

Fråga: Hur hanteras statisk om man har en speciell tävlingsbana? (t.ex. för att undvika startidskonflikter vid ändrade starttidsintervall vid tävlingar)
Svar: Alla statistikfiler sparas per bana. Vill man sammanfoga statistik från flera "banor" måste man fixa det själv i Excel.

Fråga: Hur länge sparas statistikfilerna för tidbokningen?
Svar: Tillsvidare sker ingen rensning i historikfilerna.

Fråga: Innefattar rensningen även betalda avgifter mm.
Svar: Gamla avgifter etc ingår i etapp 2 av projekt Gallra o Rensa, som kommer att införas senare.

OBS

Har man lagt in "testtävlingar" eller andra "icke skarpa tävlingar", skall man ta bort dessa manuellt i slutet av året för att inte snedvrida statistiken och belasta systemet i onödan. Sök fram orelevanta tävlingar och klicka knappen Radera tävling i tävlingsegenskaperna.