Veckorapport

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapport över bokade starttider per veckodag exporteras till Excelfiler för statistikbearbetningar på klubben.

 

De olika rapporterna ligger i samma excelfil men på olika flikar.
Första fliken Document map innehåller länkar till rapporterna.

Veckorapporten ligger under flik 2 (Sheet 2) på excelbladet. Alla månadens veckor visas när man bläddrar neråt i excelbladet. Definition av rubrikerna finns på sidan Definitioner ».