Bokning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Tidsbokning är en central del av GIT-systemet. Tidbokning görs via en rad olika kanaler som GIT-klienten, Min Golf, Min Golf Bokningsapp, golfterminalen och via Citybreak m.fl.

När man bokar en tid sker kontroll mot GIT att personen har rätt att spela på banan, dvs om personen har ett giltigt medlemskap i en golfklubb.
Eventuell greenfeeavgift beräknas med hänsyn till ålder, medlemskapstyp, eventuell klubbtillhörighet m.m.
Kontroll sker även av varje bokad boll, t.ex. om klubbens HCP-regler för alla personer i bollen är uppfyllda.

Man måste skapa ett starttidsschema för att kunna boka tider. Det är starttidsschemat som anger hur många bollar man släpper ut per timme, samt under vilka tider man kan boka tid. Det finns många regler som man kan sätta för vem, när och hur länge i förväg man får boka. Det kan vara olika regler för de olika bokande systemen för bokning, GIT-klient,Min Golf Bokningsapp, Min Golf, Golfterminalen, Min Golf Företag, Citybreak m.fl..

Man kan skicka e-post till alla inbokade personer i starttidsschemat. På starttidsschemat har en knapp med Skicka e-post lagts till efter bana och datum.

Tidbokning på webben

För att tillåta bokning av tider över Internet måste man först ta ställning till vilka tider som man skall göra tillgängliga för Internetbokning och sedan ange vilka bokande system som skall ha möjlighet att boka tider.

Alla dessa parametrar (starttidsintervall, reservationer, bokande system m.fl.) finns definierade och beskrivna under menyvalet Administration » Inställningar golfbana » Hål-slinga-bana » Bana » med ytterligare underrubriker.

Länkar

Boka tid »

Ändra en bokning »

Ankomstregistrering »

Uthyrningsartiklar »

Gruppbokning »

Min Golf Företag (företagsbokning) »

Skicka E-post till inbokade personer »

Boka tid i Skandinavien »