Ankomstregistrering

Senast uppdaterad:

Skriv ut

När man gör en ankomstregistrering av en person som anmäler sig i receptionen.

Via en inställning under kommando Boka » Inställningar » Spelaridentifikation kan man ställa in systemet för att kräva olika nivåer av ankomstregistrering.

Ankomstregistrera

Markera aktuell person, högerklicka och välj Ankomst. Man kan också markera aktuell spelare och trycka kortkommandot CTRL+F10.

Ankomstregistrera med hjälp av medlemskortet.

Man kan ankomstregistrera med medlemskortet om man först väljer kommando Sök » Bokning eller kortkommando CTRL+O. Fönstret Sök bokning skall alltså visas på skärmen innan man drar kortet i kortläsaren. På detta sätt behöver man inte uppge sitt Golf-ID i receptionen. (fungerar fortfarande efter att medlemskorten inte längre präglas mars 2018)

Tips

Om klubben inte har någon kassa kopplad till GIT så kan man såväl ankomstregistrera som betalningsnotera bokad spelare genom att använda snabbkommandot CTRL+F12 eller klicka på Kassa.

Läs mer under menyvalet GIT Kassan.