Backuplista tidbokning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man kan skriva ut morgondagens bokningar i form av en backuplista för att gardera sig mot ett ev strömbortfall.

Skriv ut backuplista till morgondagen

För säkerhets skull skall man i slutet på varje dag skriva ut nästa två dagars bokningar i den händelse elförsörjningen bryts och man behöver starttidslistor i pappersform till receptionister/banvärdar.
Läs mer på sidan Administration »  Backuplistor inställningar ».

 

När du har det vanliga tidbokningsschemat på skärmen trycker du kortkommando CTRL+P.

En dialogruta visas där du markerar det datum du vill skriva ut tidbokningar för. Tryck OK och listan visas på skärmen. Tryck knappen Print.. för utskrift på skrivaren. Tryck även OK i dialogrutan för skrivaren.

Skriv ut både morgondagen och dagen efter.