Boka starttid

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Tidsbokning sker via starttidsschemat. Man kan boka personer på många sätt t.ex. via
Golf-ID, Medlemsnr för nordiska spelare, söka på namn och klubb. Man kan också boka utländska spelare bara via namnet.
GIT väljer automatiskt den lägsta greenfeeavgiften.

Meny

Du visar starttidsschemat genom att i menyn Boka välja Starttidsschema eller med kortkommandot CTRL+M.

Öppna starttidsschemat och dubbelklicka önskad tid på önskad dag. Man kan också högerklicka en tid och välja kommando Boka, eller kortkommando CTRL+B. Fönstret ”Boka starttid” visas, där du skall ange vilken spelare det gäller.  

 

Det finns flera olika sätt att identifiera en spelare.

  • Via Golf-ID. Ange personens Golf-ID och tryck Kontrollera för att se om det var rätt Golf-ID, eller dra medlemskortet i kortläsaren.
  • Sökning via medlemsnummer kan göras för Danska, Finska, Norska, Estniska, Lettiska eller Litauiska spelare.
  • Sök en person på egen klubb. Skriv in namnet och tryck Sök. Det räcker med att skriva ett eller flera tecken plus en asterisk (*) för att visa en lista med medlemmar. Är listan stor kan du ange både förnamn och efternamn på samma sätt. Markera aktuell person och tryck knappen Välj. Identifierar man en unik person, visas personen direkt utan att man behöver klicka på Välj.
  • Sök en person på annan klubb. Gör sökningen på samma sätt som ovan men välj aktuell klubb i klubbfältet. När man söker personer i andra klubbar måste man ange minst två tecken i både förnamn och efternamn plus eventuellt en asterisk (*).
  • Klubb okänd. Om man inte vet vilken golfklubb det gäller kan man trycka knappen Utökad sökning och markera alternativet hela registret i den följande dialogrutan.
  • Utländsk spelare. Utländska spelare kan ej sökas utan måste skrivas in för hand. Skriv in Förnamn, Efternamn. Hcp, Ålder, Hemmaklubb och välj Land och Kön.  

Blockera tider för bokning

På samma sätt som man gör en gruppbokning kan direkt i starttidsschemat blockera en eller flera tider för bokning. Detta är ett alternativ till att skapa ett starttidsförbud. 
När man högerklickar en starttid väljer man kommando Blockera (kortkommando Ctrl-L) för att blockera markerade tider. Man väljer flera tider på samma sätt som vid gruppbokning.

För att kunna boka på en blockerad tid måste man först ta bort blockeringen. Man kan ta bort en blockering genom att välja kommando Radera blockering.
Blockerade tider markeras med svart färg.

E-post med bekräftelse på bokning och avbokning

En annan nyhet är att varje bokning/avbokning skickas ut med bekräftelse via e-post om personen inte själv av registrerat att e-post inte skall skickas ut. Man kan själv välja om man vill få e-post eller inte både via Min Golf eller via GIT-klienten på kansliet.
Varje spelare i bollen som har e-postadress får bekräftelse både vid bokning och ev avbokning.
Även medlemmar i Norge/Finland och Danmark erhåller bokningsmail.

Man kan nu skicka e-post till alla inbokade personer i starttidsschemat. På starttidsschemat har en knapp med Skicka e-post lagts till efter bana och datum. Läs mer på sidan E-post till inbokade personer ».

Notera... Vid gruppbokning skickas inget bekräftelsemail ut per automatik. Fr. o. m. GIT Releasen i april 2017 kan man manuellt skicka ut bekräftelsemail till samtliga spelare i en gruppbokning. Läs mer på sidan Bokningsbekräftelsemail vid Gruppbokning.

OBS

OBS! Personer som är markerade med sekretess får mail men deras namn står inte med i mail som skickas ut till övriga personer i samma bokning (samma bokningsnr.)

Avgiftshantering vid bokning av starttid i GIT

När du sökt fram rätt person och alla personuppgifter visas i bilden, finns möjlighet att påverka vilken typ av greenfeeavgift som skall betalas. I rutan Avgift finns 4 olika val hur man skall betala avgiften samt möjlighet att lägga till eventuell förbokningsavgift.


Systemval: Detta val är systemets standardinställning. Systemval innebär att systemet automatiskt kontrollerar om det finns en betald spelavgift för spelaren, t.ex. en årsavgift som ger spelrätt denna dag. Om ingen betald spelavgift finns väljs i stället den billigaste greenfee-avgiften.

Om spelaren har förköpt en greenfee (se Greenfeenr nedan) väljer systemet denna, och spelaren behöver då inte betala någon avgift för aktuell bokning.

Eget val: Genom detta val kan en annan greenfee än den billigaste väljas, t.ex. en tredagars greenfee som alltså kostar mer än endast 1 rond. Tillgängliga avgifter i listan är beroende på vilka Greenfee-avgifter (med alternativet Ej Systemval ikryssat) som lagts upp på klubben.

Greenfeenr: Detta val gör det möjligt att ange numret för en specifik greenfee som t.ex. har förköpts av en spelare. Spelare A har t.ex. förköpt två greenfees (som denna spelare äger), och kommer till klubben i sällskap med spelare B. Numret för den ena förköpta greenfeen kan då specificeras att gälla för spelare B vid detta speltillfälle.
Läs mer på sidan Administration » Avgifter » Greenfee » Sök greenfee ».

Företag: Företag kan äga spelrätter på klubben, vilket ger företagets anställda och kunder rätt till ett visst antal rundor per månad (beroende på hur spelrätten har definierats). Genom att markera Företag kan man söka upp företaget och kontaktpersonen vid bokningen och referera till denna spelrätt, utan att någon extra avgift påförs. Observera att vissa klubbar kräver att kontaktpersonen själv står bakom bokningen för att tillåta att bokningen genomförs med detta avgiftsval. Läs mer under rubriken Företag ».

FB-avgift: Här visas eventuell Förbokningsavgift, om man har aktivierat den funktionen, och bokningen har åsatts förbokningsavgift.

Ändra pris

Man har möjligheten att välja greenfeeavgifter mm om klubben lagt upp flera alternativa avgifter.

Högerklicka en bokning och välj Boka för visa alla personer i bollen. Markera en person och klicka knappen Egenskaper så visas information om bokningen.
I avgiftsrutan kan man kan välja bland olika greenfee-avgifter med Eget val. Där finns också möjlighet att välja förbetald greenfee med greenfeenr, Företags-spelrätter och eventuell förbokningsavgift.
Alternativet Gällande avgift visar registrerad avgift under bokningsnr.

Här kan man också visa och skriva noteringar.

Man kan dra kortet för att identifiera en spelare i tidbokningen (dock ej direkt i starttidsschemat), i boka artikel, vid identifiering av spelare (gäst skall bytas mot spelare). Detta gäller i de bilder där man kan skriva in Golf-ID i ett eget inmatningsfält.
När du valt typ av avgift trycker du knappen Lägg till, för att boka in spelaren på starttiden
Tryck sedan knappen Verkställ för att uppdatera starttiden och söka nästa person. Trycker du Spara stängs bokningsfönstret. Man kan lägga till flera personer till en starttid innan man Verkställer eller Sparar bokningen.

Notering... Man kan ange en notering för en spelare, t.ex. sen ankomst, vill inte ingå en i tre- eller fyrboll etc. För en spelare med en notering visas ett ”N” i kolumnen N. Markera aktuell person och tryck knappen Egenskaper för att visa Noteringen.

Gäster till spelare. När man bokar en tid för en spelare kan man samtidigt boka in 1-3 gäster (=oidentifierade spelare) om man inte i inställningen för spelaridentifikation angett att alla spelare skall identifieras. Man måste ange HCP för alla gäster som bokas utan namn. Man kan inte lägga till en s.k. gäst till en befintlig boll, endast i samband med bokning av en namngiven person. Vill man komplettera med en gäst (t.ex. från 2-boll till 4-boll) måste denne identifiera sig, alternativt kan man ta bort hela bokningen och göra om bokningen med fler antal gäster.

Vill man samtidigt boka en uthyrningsartikel t.ex. en golfbil, klickar man på fliken Artiklar, markerar en person och klickar knappen Lägg till för att visa bilden Artikelschema och där boka in aktuell artikel.

 

Betala: När man är klar med bokningen betalar man genom att klicka knappen Kassa,
kortkommando Ctrl-F12

Har man Oscar installerat hamnar man i OSCAR-kassan för att genomföra betalningen, se sidan Kassasystemet OSCAR » Kassan ».
Har man inte OSCAR kommer man till den s.k. GIT-kassan som bara är en avprickning av att det är betalt samt en uppdatering av greenfeeloggen, se sidan Tidbokning » GIT-kassan ».

Ändra pris på flera samtidigt

Om man vill justera priset för flera personer i samma starttid, då kan vi gå in på starttiden och markera spelarna som pris skall justeras på. Välj sedan Egenskaper och därefter kan vi välja att sätta priset via Systemval, Eget Val och Företag. Fr.o.m GIT Release i april 2017 finns även valet Eget Val som ett alternativ.