Gruppbokning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Funktionen gruppbokning används för att enkelt kunna boka in en hel grupp spelare, t.ex. om ett hotell eller större sällskap vill boka ett antal starttider som ligger efter varandra.

Bokning för grupper (via hotellnamn/företagsnamn eller Golf-ID)

Skapa en vanlig tidbokning för ett hotell eller företag (som före en utländsk spelare) och markera så många tider som behövs. Man kan även boka via ett vanligt Golf-ID.

Man använder gruppbokning funktionen för att enkelt kunna boka in grupper i starttidsschemat.
En förutsättning är att man har bockat i alternativet att inte identifiera samtliga spelare i bollen i GIT. Denna inställning finns under menykommandot Boka » Inställningar » Spelaridentifikation, se mer under Spelaridentifikation ».

Börja med markera det antal bollar som är aktuellt.
Du markerar flera bollar genom att hålla shifttangenten samtidigt som du klickar flera aktuella tider s.k. shift-klicka. Bollarna måste ligga intill varandra. Bokning sker alltid som 4-bollar.

T.ex. om du klickar tiden kl 09:52 och shift-klickar tiden 10:24 så markeras 5 bollar automatiskt (09:52, 10:00, 10:08, 10:17 och 10:24).

Högerklicka sedan på någon av tiderna och välj kommando Gruppbokning (Ctrl-G).

 

En dialogruta visas där man anger bokare antingen med ett Golf-ID eller som en person utan Golf-ID om man vill skriva in t.ex. hotellets namn som bokare.

 

I detta exempel har jag skrivit in hotellets namn som Förnamn och kontaktperson och tel.nr som Efternamn. Man måste dock ange ett HCP för att bokningen skall genomföras. Det går även att registrera gästernas olika HCP, som standard sätts 36,0.
Noteringsfältet kan med fördel användas för att beskriva gruppen, och ytterligare kontaktinformation.
Ännu enklare är förstås att ange en av deltagarnas Golf-ID som bokare.

I nederdelen av dialogrutan visas första och sista starttid samt antal starttider i bokningen.
Klicka Spara för att genomföra bokningen. Vid Gruppbokning skickas inget mail ut per automatik när bokningen sparas.
En gruppbokning går att urskilja via färgen som en Gruppbokning får vilket är färgen orange

Kopiera och Flytta Gruppbokning 

Fr.o.m. GIT Releasen i okt 2017 går det att både kopiera och flytta en gruppbokning. Läs mer på här.

Du kan förkorta en gruppbokning genom att ta bort första eller sista bokningen via högerklick och välja Radera bokning (Ctrl-K). En gruppbokning måste ”hänga ihop” så du kan inte radera en av bokningarna mitt i.

Du kan förlänga en gruppbokning genom att markera första eller sista slotten i en gruppbokning, håll därefter ner shift-tangenten och klicka på det antal slottar som du vill lägga till före eller efter en gruppbokning.
Du raderar en gruppbokning genom att högerklicka i gruppbokningen och välja Radera gruppbokning.

Hur

För att redigera (lägga till eller ta bort tider i en redan befintlig gruppbokning) gruppbokning gör så här:

För att lägga till en starttid Markera den första eller sista starttiden i en befintlig gruppbokning.
Håll nere Shift-tangenten och markera så många starttider innan eller efter befintlig Gruppbokning Högerklicka och välj Förläng gruppbokning.

För att ta bort en starttid Markera den tid du vill ta bort Högerklicka och välj Radera bokning.
(Går bara med första eller sista tiden i en gruppbokning).

 

Information

I samband med GIT Releasen i april 2017, tillkom en rad nya funktioner för gruppbokning.

Läs mer på följande sidor:

Det skickas inga bekräftelsemail till personer som bokas in i en gruppbokning per automatik. Sedan GIT Releasen i april 2017 finns det en ny funktion för bekräftelsemail vid gruppbokning, läs mer hur man gör på sidan Bokningsbekräftelse för Gruppbokning.

Bokningsnumret som visas för en gruppbokning stämmer för tillfället inte – vid sökning av gruppbokning använd er av bokarens Golf-ID istället.

För att betala en gruppbokning, öppnar man bokningen med kommando Boka (Ctrl-B). I bilden Boka starttid klickar man knappen Kassa (Ctrl-F12) och betalar valfritt antal spelare. Via denna funktion kan man dock bara registrera betalning för en boll i taget, inte hela gruppen. 

Man kan också högerklicka en grupptid direkt i starttidsschemat och välja Kassa (Ctrl-F12).
En betald gruppbokning visas med bokstaven B, en både ankomstregistrerad och betald bokning visas med X.

Ankomstregistrering kan även göras för en gruppbokning, markera en spelare och högerklicka och välj Ankomst (Ctrl-F10). En ankomstregistrerad gruppbokning visas med bokstaven A.

Identifiera spelare i en gruppbokning

Fr.o.m. GIT Releasen i april 2017, finns det ytterligare ett sätt att identifiera och redigera en gruppbokning. Läs mer på sidan Redigera och Identifiera i Gruppbokning.

Man kan med fördel registrera identifierade spelare i stället för gästbokningarna och den preliminära "bokaren" i varje boll.

  • Markera en boll i gruppbokningen och öppna den med dubbelklick eller Ctrl-B.
  • Börja med att identifiera "gästerna", markera en gäst och klicka knappen Egenskaper.
  • I dialogrutan tar du bort "gästbokningen" med att klicka knappen Rensa i dialogrutan nedan.
  • Registrera sedan spelaren med Golf-ID, medlemsnr eller namn. Du kan också här göra ett eget val av greenfee om klubben t.ex. har en speciell greenfee för gruppbokningar, eller lägga till en ev förbokningsavgift.
  • När alla gäster har identifierats kan du även byta "bokaren" på samma sätt.
  • Betala genom att klicka knappen Kassa (Ctrl-F12).
  • Man får göra samma procedur för en boll i taget, tills alla är identifierade.

Gå alltid via Egenskaper, som beskrivits ovan, för att byta namn på en gruppmedlem och behålla samma bokningsnr automatiskt. Välj spelare med Golf-ID resp. medlemsnr för Norska/Danska/Finska spelare eller sök på namn.

Genom att identifiera en spelare enligt ovanstående instruktioner, så får vi möjligheten att skicka ut en bokningsbekräftelse via e-mail till spelaren som bokats in i gruppbokningen.

Komplettera en gruppbokning med fristående spelare.

Om man har en gruppbokning som t.ex. består av 3-bollar kan man boka in en fjärde person i bollen, som inte ingår i gruppen. I detta fall skall man välja bokningsnr Nytt för att inte den personen skall ingå i gruppbokningen.