Redigera och Identifiera i Gruppbokning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Fr.o.m. GIT Releasen i april 2017, har gruppbokning kompletterats med nya funktioner som leder till enklare hanteringsmöjligheter i samband med en gruppbokning. Detta underlättar identifieringen av spelarna som skall ingå i en gruppbokning, och enklare att få rätt spelare på rätt starttid vilket ger oss korrektare statistik.

Information

Funktionen för Identifiera och redigera kan enbart göras på gruppbokningen som innehåller 5 starttider eller färre. Man kan fortfarande skapa en gruppbokningen som fler än 5 starttider i följd, dock kan man inte använda sig av nya funktionen för identifiera och redigera i gruppbokning. Har ni en gruppbokning som är större än 5 starttider t.ex. 8 starttider, ta då och dela upp och skapa två gruppbokningar t.ex. två som innehåller vardera 4 starttider. 

Identifiera spelare i en gruppbokning

För att identifiera spelarna i en gruppbokning, tar vi och markerar de starttider i gruppbokningen som vi vill redigera. Vi markerar starttiderna på samma sätt som vi gör när vi skapar en gruppbokning, dvs. markera flera starttider genom att hålla shifttangenten samtidigt som du klickar flera aktuella tider s.k. shift-klicka. Skulle man enbart vilja redigera i en viss starttid, då högerklickar man på den specifika starttiden.

 

Genom att högerklicka på ett viss antal starttider i en gruppbokning (kan inte vara större än 5 starttider), då visas ett antal hanteringsalternativ framför oss i listan. Vi ska titta vidare på alternativet Redigera Gruppbokning.


 

Redigera spelare i gruppbokning

När vi öppnar fliken Redigera spelare i gruppbokning, då ser vi starttiderna som vi markerat till vänster och till höger i bild kan vi söka upp spelare.

 

Spelare

För att identifiera spelare som skall ingå i gruppbokningen, ta och skriv in Golf-ID för svenska spelare alt motsvarighet till Golf-ID för norska, danska och finska spelare. Det går också bra att söka via namn genom att antingen skriva in första två bokstäverna i För- och efternamn alternativ klicka på ikonen Utökad sökning för att söka vidare via namn. Att söka spelare via namn fungerar enbart på spelare som är medlem i en svensk golfklubb.

 

Genom att lägg till så samlas de identifierade spelarna i listan. Innan man börjar placera in spelarna i respektive starttid, glöm då inte att ta bort huvudbokaren som är inlagd på samtliga starttider som gruppbokningen avser. Ta bort huvudbokaren från starttid, genom att klicka på soptunna ikonen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När man skall placera in spelarna som nu är identifierade kan man göra detta på två sätt. Det första sättet är genom att markera (bocka i rutorna) i starttiderna och markera spelare som skall placeras in, flytta över spelarna gör man genom att använda pilarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går också bra att flytta över spelarna genom att hålla muspekaren över en spelare och sedan hålla nere vänsterknappen och sedan dra över spelaren. Man flyttar då spelarna från den högra sidan över till den västra sidan med starttiderna.


 

 

 

 

 

 

 

Det går också bra att flytta på spelare mellan olika befintliga starttider. T.ex. när spelarna bestämmer sig för att byta i bollarna på speldagen eller det tillkommer ny spelare som skall placeras in.