No-show hantering i GIT

Senast uppdaterad:

Skriv ut

(nyhet 2018-04-17)
Många klubbar har upplevt problem kring att främst medlemmar bokar tid men aldrig dyker upp. En annan variant är att golfaren bokar in 4 personen men när det blir dags för spel är det enbart 2 som dyker upp. Allt för att man vill gå själva i bollen och inte ha med några okända. Golfare har tagit sig rätten att göra på detta vis för att det gått och klubbar har haft svårt att stå emot deras argumentation. För att underlätta för den klubb som aktivt vill ha en uppföljning kring bokade tider när golfaren inte kommer har vi nu infört både ett regelverk och en uppföljning.
Klubben väljer själv om man vill använda verktyget eller ej.

Menyn till vänster: Klubb och webb-info.

OBS

För att arbeta med no-show hantering behöver klubben aktivt använda ankomstmarkering i starttidsschemat. (ctrl+F10 alt. högerklick)

Aktivera i rutan och fyll i en text om vad som gäller kring er no-showhantering. Observera att det inte går att behålla den text som står idag utan varje klubb behöver formulera sin egen.

Se till att i texten tydligt formulera vad ni ev. tänker kommer ske om man inte efterlever era regler.
Ni vill kanske inte alls stänga av personer eller straffa dem pengamässigt – se till att formulera vad som gäller hos er.

Förslag på tänkbara sätt att använda No-show:

  • Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Uppmana till att personen gör det nästa gång.

  • Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Meddela att om det sker igen nödgas ni ta ut en avgift om X kr.

  • Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Bifoga en faktura.

  • Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Meddela att personen nu gjort det X gånger vilket lett till att ni nu stänger av personen från webbokning i X dagar. Personen kan dock få spela spontant och träna som vanligt. Det är tjänsten webbokning som stängs av.

  • Eller något annat ni kommer på eller en kombination av dessa.

För att komma fram till vad ni på er skall välja om ni överhuvudtaget skall använda funktionen behöver ni säkert vara fler i klubben/styrelsen som diskuterar.