Avbokningstid via Min Golf och andra interna kanaler

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Aktivera i rutan och fyll i en text om vad som gäller kring er no-showhantering. Observera att det inte går att behålla den text som står idag utan varje klubb behöver formulera sin egen.
Se till att i texten tydligt formulera vad ni ev. tänker kommer ske om man inte efterlever era regler.
Ni vill kanske inte alls stänga av personer eller straffa dem pengamässigt – se till att formulera vad som gäller hos er.
Förslag på tänkbara sätt att använda No-show:
• Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Uppmana till att personen gör det nästa gång.
• Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Meddela att om det sker igen nödgas ni ta ut en avgift om X kr.
• Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Bifoga en faktura.
• Använda ankomstmarkering och via e-post/telefon/brev vänligt men bestämt meddela att personen verkar ha missat att ankomstmarkera sig alt. inte dykt upp på en bokad tid. Meddela att personen nu gjort det X gånger vilket lett till att ni nu stänger av personen från webbokning i X dagar. Personen kan dock få spela spontant och träna som vanligt. Det är tjänsten webbokning som stängs av.
• Eller något annat ni kommer på eller en kombination av dessa.
För att komma fram till vad ni på er skall välja om ni överhuvudtaget skall använda funktionen behöver ni säkert vara fler i klubben/styrelsen som diskuterar.
Förändra hur lång tid i förväg en bokning kan avbokas via Min Golf
Vi har även öppnat upp möjligheten att välja hur lång tid i förväg en bokning kan ske via våra egna kanaler. I GIT kan du alltid frångå regeln. Om ingen förändring görs ligger tiden för avbokning från Min Golf kvar på 30 minuter innan speltid.
Innan ni ändrar se till att tydligt informera golfaren om detta i avbokningsregler/no-showregler och gärna i rutan ”Bokningsinformation i Min Golf” under banan som regeln gäller.
Ändring görs under Klubb- och webbinfo

Ändring görs  under Klubb- och webbinfo