Redigera bokning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man kan flytta, kopiera, ändra eller ta bort en bokning i bokningsschemat.

Meny

Du visar starttidsschemat genom att i menyn Boka välja Starttidsschema eller med kortkommandot CTRL+M. Högerklicka en bokning för redigering.
 

Högerklicka en bokning för att se alla åtgärder och funktioner som finns för en inbokad person.

Här visas även alla kortkommandon som kan användas direkt för en person i schemat.

Kommandon som är inaktuella för vald person är nedtonade.

 

Man kan nu skicka e-post till alla inbokade personer i starttidsschemat. På starttidsschemat har en knapp med Skicka e-post lags till efter bana  och datum.
Läs mer på sidan E-post till inbokade personer ».

Visa en persons alla kontaktuppgifter, även greenfeespelares. Välj kommando Visa spelarens kontaktuppgifter (Ctrl-T).
Läs mer på sidan Tidbokning » Visitkort i GIT »

 

  

Det går att byta en spelare mot en annan, men det är säkrare att först ta bort en spelare och sedan lägga till en annan person.

  • Ta bort en bokning. Markera den person du vill ta bort, du ser vilken person du markerar i bokningsinformationen överst. Den markerade personen har en bock i rutan till vänster. Högerklicka och välj Radera.
  • Ta bort en hel boll. Om alla spelare har samma bokningsnr är det bara att högerklicka och välj Radera bokning. Har man flera bokningsnr i samma boll får man radera varje bokningsnr.
  • Kopiera en hel boll. Markera en bokning och tycka Ctrl-A för att markera samtliga spelare i bollen. Tryck Kopiera  (Ctrl-C), flytta till en annan tid och klistra in (Ctrl-V). Man kan klista en in kopierad boll flera gånger.
  • Flytta en person. Du kan flytta en person genom att klippa ut och klistra in personen till annan starttid. Markera aktuell person, högerklicka och välj Klipp ut. Markera en ledig starttid, högerklicka och välj Klistra in.
  • Flytta en hel boll. Man gör på motsvarande sätt för en hel boll. Markera alla personer i bokningsinformationen (Ctrl-A), Högerklicka och välj Klipp ut (Ctrl-X), flytta till en tom starttid eller en starttid med tillräckligt många lediga platser, högerklicka och välj Klistra in (Ctrl-V).
  • Ändra en persons uppgifter. Man kan ändra Hcp, Telefonnr eller Notering för en person. Dubbelklicka på starttiden för att öppna fönstret Boka starttid.
  • Ändra på en gruppbokning. En gruppbokning kan redigeras för att identifiera spelare i st f gäst-bokningarna samt att den kan förlängas eller förkortas. Läs mer på sidan Tidbokning » Gruppbokning ».

 

  

 

Markera aktuell person och tryck på knappen Egenskaper, gör önskad ändring och tryck Spara.

I egenskapsrutan kan man ändra uppgifter och även se vilken greenfeeartikel som användes av systemet vid bokningen.

OBS! Om man här ändrar HCP för en bokning så uppdateras inte GIT med ny HCP, det gäller bara denna rond.
Man kan inte ändra andra uppgifter t.ex. Ålder eller Hemmaklubb för en utländsk spelare, men det går bra att ta bort spelaren och lägga till den på nytt.

 

 

 

Om man markerar flera spelare (med ctrl-klick) i den bokade tiden och klickar på knappen Egenskaper visas vilken greenfeeartikel varje spelare har, och man kan även byta greenfeeartikel till t.ex. en företagsgreenfee

 

Bokningshistorik

Via bokningshistoriken (Ctrl-H) för en bokad starttid kan man se ytterligare information om en bokning, t.ex. Bokningsnr, Utför av, Bokande system, betalande system mm.

 

Tänk på att

Om man flyttar en bokning till en senare tid samma dag så räknas inte greenfeeavgiften om på nytt. T.ex. om man har olika greenfeeavgifter före och efter kl. 12.00 och flyttar en bokning från
kl 11.00 till 13.00 så ändras inte den redan inlagda greenfeeavgiften.

Vid avbokning av en tid som är knuten till uthyrningsartiklar, så avbokas dessa automatiskt.

Avbokning av bokad tid via web, går nu att göra även om tiden är betald.