Starttidsschema

Senast uppdaterad:

Skriv ut

I starttidsschemat visas vilka tider som är bokade/lediga samt information om spelarna i en boll. Upp till fyra olika dagar kan visas i starttidsschemat.

Meny

Du visar starttidsschemat genom att i menyn Boka välja Starttidsschema eller med kortkommandot CTRL+M. 

Information på starttidsschemat

När du har gjort inställningar för hur starttidsschemat skall visas (Se sidan Inställningar för starttidsschema ») i inställningarna visar du starttidsschemat.

OBS

Varje person på klubben med egen inloggning måste göra en inställning av starttidsschemat första gången de skall öppna bokningsschemat.

Så här kan ett starttidsschema se ut. De blåmarkerade tiderna är reserverade för bollränna i detta exempel, även exempel på starttidsförbud, företagsgolf, gruppbokning och blockering visas i bilden.

 

I översta rutan visas bokningsinformation för den tid man har markerat. Varje bokad spelare visas med Namn, HCP, Hemmaklubb, Bokningsnr, Pris mm.

I textrutan till höger om bokningsinformationen visas eventuell upplysning om starttiden t.ex. Tävling, Företagsgolf. Receptionisten kan själv skapa en starttidsupplysning, se Upplysning. En starttidsupplysning som receptionisten skapar visas också i rutan till höger, liksom eventuella reservationsregler om sådana finns.

I de fyra schemafälten visas info om resp starttid med färg och bokstäver. Man väljer bana resp datum för varje schema. Dagarna kan synkroniseras så det är alltid på varandra följande dagar som visas. Ändrar man ett av datumen följer de andra dagarna med. Om man vill visa flera dagars bokningar eller olika tidsintervall inom samma dag ställs in via starttidsinställningarna se Inställning av starttidsschema.

Man kan byta bana (utan att ändra i starttidsinställningarna) direkt med listrutan över varje schema.

Beskrivning av de olika färgerna i bokningsschemat.

 • Vit ruta Ej bokad tid
 • Grön eller Gul ruta Bokad tid.  Gul ruta vid gruppbokning, läs mer på sidan Gruppbokning

  B i rutan betyder hemmaspelare, som ej behöver betala eller en gäst som betalt sin greenfee mer än en dag i förväg

  A i rutan visar att personen har ankomstregistrerats

  X i rutan visar att greenfee har betalats och att spelaren är ankomstregistrerad

  G i rutan visar att det är en gruppbokning

  Ingen bokstav i rutan visar att det är en spelare som skall betala greenfee och/eller en förbokningsavgift eller en uthyrningsartikel.

 • Svart ruta Blockerad tid / Blockerad tid med notering - Kan användas när man vill blocker ett antal starttider. Blockering ger inget utslag i statistikrapporter. Alternativ finns också möjligheten att Blockera med notering funktionen kom i samband med GIT Releasen 17 april 2018. Noteringen visas direkt i den "Tool-tip" som visas när man pekar på en blockering, notering är enbart synlig i starttidsschemat i GIT klienten. I Min Golf visas Blockering med notering, som en starttid som ej är webbokningsbar. I GIT-Tvvisning anges text att bokning ej kan göras på starttiderna där blockering med notering är lagd.
 • Röd ruta Starttidsförbud och eller startförbud i samband med tävling. Även ”manuellt” inlagda starttidsförbud visas i röd färg, Beskrivningstexten visas i fältet uppe till höger i bokningsschemat.
 • Reserverade tider kan färgsättas med valfri färg på varje reservationsregel.

De ljusblå tiderna i exemplet har använts för att reservera, egentligen färglägga, mellantider som bara kan bokas i receptionen. Det är kanalregeln som gör att tiderna reserveras inte själva reservationen. Reservationen skapar bara en möjlighet att skapa kanalregler, vilka styr bokningsmöjligheterna via webb eller golfterminal.

Förklaring till bokstavskolumnerna i bokningsfönstret

Kolumnen A innehåller ett A när man har ankomstregistrerat personen.

Kolumn N innehåller ett N eller U beroende på om notering gjord bokningen alternativt om notering är gjord på tillhörande uthyrningsartikelsbokning. Notering som är gjord på bokningen visas direkt i den "Tool-tip" som visas när man pekar på en bokning. Noteringen visas även genom att välja kommando Boka och därefter markera aktuell person och klicka knappen Egenskaper. Rutan kan också vara markerad med ett U, detta betyder att de finns en notering gjord för personens uthyrningsartikelbokning. Noteringen kan läsas inne i Artikelschemat. Funktionen med notering på uthyrningsartikel, är ny sedan GIT Release 17 april 2018.  

Kolumnen B/D innehåller ett B resp D om bokningen är betald eller delbetald.

Kolumnen FB Innehåller FB om det är en företagsbokning via Min Golf Företag.

Kolumnen U innehåller ett U om personen har bokat en uthyrningsartikel i artikelbokningen.

Kolumnen IK innehåller eventuell typ av introduktionskort N, S eller SH.

Läs mer om introduktionskort på sidan Administration » Organisationsenhet » Introduktionskort ».

Kolumnen Medlem innehåller ett M om personen är medlem i den egna klubben.

Kolumnen FS innehåller ett X om ronden skall vara en Föranmäld sällskapsrond. Man bockar för denna ruta när man har valt en person i bokningsbilden.

 

Behörighet att boka på andra klubbar

Om man har fått behörighet från en annan klubb, kan man boka tider på den klubbens bana.
Välj klubb och bana i bokningsbilden. 

(I detta exempel har klubben valt färgen Grå för obokade tider).

(Nyhet i Release 2017-04-25)

Nytt utförande av kalender

I kalendern är röda dagar markerade med röd färg. Man kan också gå framåt/ gå bakåt en dag genom att klicka på vänster alternativt höger pilarna. 

 

 

Funktioner i starttidsschemat

Visitkort i GIT

Visa en persons alla kontaktuppgifter, även greenfeespelares. Välj kommando Visa spelarens kontaktuppgifter eller (Ctrl-T).

Läs mer på sidan Tidbokning » Visitkort i GIT ».

Skicka e-post

Man kan nu skicka e-post till alla inbokade personer i starttidsschemat. På starttidsschemat har en knapp med Skicka e-post lagts till höger efter bana och datum. Läs mer på sidan E-post till inbokade personer ».

Färg i starttidsschemat

Man kan fritt välja färg på alla reservationer, för att färgkoda de olika reservationerna i starttidsschemat. Du väljer färg när du skapar reservationen, läs mer på sidan Administration » Hål-Slinga-Bana » Bana » Reservation ».

Följande färger sätts automatiskt av systemet:

 • Grön = Bokad starttid
 • Röd = Tävling
 • Grå = Företagsbokning
 • Orange Ljus = Gruppbokning
 • Orange mörk = Bokande system Golfturism, Utlandsturism eller Citybreak
 • Rosa = Klubbens egen markering, som görs manuellt på spelaren
 • Svart = Blockerade tider (Nyhet i release 2015-09-29)

Man kan specialmärka en spelare med en egen färg (=Rosa) i starttidsschemat. Dubbelklicka en spelare för att visa detaljer för en  bokad starttid. Klubben bestämmer själv hur man vill använda denna manuella färgkodning.

Dubbelklicka bokningen och kicka i en bock i kolumnen R för att färgmärka aktuell person med rosa färg.

Läs mer om information för företagsbokningar på sidan Min Golf Företag » Boka starttid » Info i starttidsschemat ».

 

Utökat starttidsschema

Antalet banor/dagar utökats till att kunna visa 4 scheman samtidigt. Man kan enkelt byta bana i ett schema via den nya listrutan med banor som finns över varje schema.

Man kan även gå till starttidsinställningarna direkt genom att högerklicka i schemat och välja kommando Inställningar Starttidsschema eller via kortkommandot Ctrl-R.

Klipp och klistra i starttidsschemat

Nu kan man kopiera en person eller en hel starttid och klistra in den på en annan tid. Du markerar flera personer med bockrutan i bokningsinformationen. Kortkommandot Ctrl-A markerar alla personerna i bollen.

Man kan klistra in en kopierad tid flera gånger.

Högerklicka en starttid och välj kommando Kopiera resp. Klistra in. Du kan även använda Windows kortkommando Ctrl-C resp. Ctrl-V.

När man klipper ut en starttid (Ctrl-X) kan man dock bara klistra in den en (1) gång, enligt samma princip som finns i Excel.

När man ställer markören på en bokad tid, visas en informationsruta med klockslag, spelarnas namn och HCP. Dessutom visas, i samma informationsruta, eventuella noteringar som har gjorts i samband med tidbokningen.Information om att spelaren är med i en intresseorganisation t.ex. PGA, GAF, SGA, SGF visas också.