Inställningar i starttidsschemat

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man kan själv styra hur många dagar som skall visas på starttidsschemat plus bokningsinformation för en boll.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Boka välja Inställningar och sedan klicka på Starttidsschema. 

Innan tidbokningen kas tas i bruk måste man ställa in ett starttidsintervall samt ett starttidsschema och hur man skall visa detta på bildskärmen.
Starttidsintervall är en egenskap för varje bana man lagt upp. Hur man skapar starttidsintervall beskrivs på sidan Administration » Bana » Starttidsintervall »

Om man har OnTag kan man härifrån starttidsbokningen skriva ut scorekort, greenfeetaggar och greenfee-etiketter. Mer information om OnTag finner du på Evrys hemsida. 

Inställningar

Inställningen av schemat gör man med menykommandot Boka » Inställningar » Starttidsschema.

OBS

Varje person på klubben med egen inloggning måste göra denna inställning första gången de skall öppna bokningsschemat.

 

I fältet Uppdatering bokningsschema anger man hur ofta starttidsschemat uppdateras med ändringar som görs av andra tidbokare eller via Internetbokningar. Normalvärde är 60 sekunder.

Man kan själv välja hur bilden över starttidsschemat skall se ut. Skärmen är indelad i 4 olika scheman. Rekommendationen är att visa bokningsinformation i översta schemat samt tre dagars bokningar i resterande 3 scheman som i exemplet. (Vid bokningsinformationen, i fältet till höger, visas reservationens namn, tävlingens namn etc. om det finns några sådana upplagda).

(Nyhet i release 2015-09-29)

Nu finns möjlighet att kunna boka tider på andra klubbar än den egna. 
I först fältet Klubb kan man välja en annan klubb, för att visa starttidsschemat för den klubben. För att kunna välja klubb måste den andra klubben tilldela behörighet till vår klubb att boka, vilket görs på Organisationsenheten.
Läs mer på sidan Administration » Organisationsenhet » Behörighet ».

I fältet Schema kan man välja mellan olika banor om man har flera banor på klubben. Endast i översta schemat (Schema 1) kan man välja att visa bokningsinformationen, som innehåller Namn, HCP, Hemmaklubb, Pris mm för varje bokad spelare.

Fältet Dag väljer man vilken dag som skall visas i aktuell schemaplats (Innevarande – Innevarande +4) och i fältet Visa anger man hur många timmar man vill visa. Fältet Med start kl anges tiden för första bokningsbara starttid.

I fältet Relation anger hur de olika scheman skall kopplas till varandra. Normalt är att välja Datum för att visa t.ex. 3 dagars bokningar, se exemplet ovan. Man kan också välja Tid för att t.ex. visa förmiddagen i ett schema och eftermiddagen i ett annat schema med alternativet dagskaskad.

 

Tryck knappen Verkställ eller Spara för att spara inställningen.
Har man flera personer i tidbokningen kan dessa ha olika inställningar på starttidsschemat. Varje person som loggar in måste alltså skapa sitt ”eget” starttidsschema.